DANKO JONES-WILD CAT(CD-AFM RECORDS 628-9/SOUND POLLUTION)

Danko Jones börjar bli en rutinerad artist nu och jag vet inte riktigt vilket album i ordningen detta är men jag vet att de alltid levererar och ett riktigt bra liveband är de också förresten. Jag har alltid beundrat hans stil för det är en blandning av punk och metal på ett ypperligt vis och egentligen kan man verkligen inte lägga honom i en speciell genre. Jag tycker att inledningslåten I gotta rock beskriver hur denne man låter och här har han till och med fått in lite Volbeat-körer och det låter till och med bättre än vanligt och jag bara njuter. Sitter på jobbet och lyssnar och det är verkligen svårt att sitta still. Det är det som slår mig mest med skivan – tempot! Snabbare än vad man är van vid eller också är jag bara mer positiv idag men jag tycker nog att detta är Danko Jones bästa skiva hittills….vilken energi! 17/2-2017 


********

DANKO JONES-WILD CAT(CD-AFM RECORDS 628-9/SOUND POLLUTION)

Danko Jones is getting an experienced artist now and I do not really know which album in order, this is but I know that they always deliver, and are a really good live band, they are also, by the way. I have always admired that his style is a mix of punk and metal in an excellent way and really you can not really put him in a certain genre. I think that the opening song I gotta rock describes how this man sounds and here he even received some Volbeat choirs and it sounds even better than usual and I just enjoy. Sitting at work and listening and it's really hard to sit still. That's what strikes me most about the disc - the pace! Faster than you're used to, or am I just more positive today but I think that this is Danko Jones best album to date ... .which energy! 17/2-2017

DANKO JONES-FIRE MUSIC(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 150)

Jag vet att när jag såg gruppen på Liseberg hade jag alla deras skivor men aldrig riktigt fastnat för dem men efter det så tycker jag att det är en fantastisk grupp. I alla fall live. Nu får vi se om de lever upp till det fantastiska på denna skiva och i studio. Visst motsvarar de förväntningarna tycker jag och deras musik är faktiskt väldigt egen i gränslandet mellan punk och hårdrock egentligen tycker jag. Man kan ju tycka att en grupp som Hellacopters också låg där och det gjorde de egentligen men Danko är lite hårdare och jag kan tänka mig ifall Social Distortion hade spelat hårdrock så hade det låtit på detta vis. Dankos sång är väldigt långt fram och det ger musiken ett ganska eget sound också. Detta blir helt klart en skiva som jag kommer att lyssna på mycket eftersom de till och med lyckas få in lite Misfits sound i en låt som The twisiting Knife. 20/2-2015

********

DANKO JONES-FIRE MUSIC(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 150)

I know that when I saw the group at Liseberg I had all their records but never really stuck to them but after that I think it's a great group. In all cases live. Now we will see if they live up to the amazing on this album and in the studio. Sure meet the expectations and I think their music is actually very own in the borderland between punk and hard rock really think. One might think that a group Hellacopters also lay there and they did really but Danko is a bit harder and I can imagine if Social Distortion had played hard rock that would have allowed this way. Danko's vocals are very far forward and it gives the music a rather unique sound as well. This is clearly a disc that I will listen to much because they even manage to get some Misfits sound in a song like The twisiting Knife. 20/2-2015

DANKO JONES-ROCK AND ROLL IS BLACK AND BLUE(CD-BAD TASTE/TRIADA)

Jag såg Danko Jones för första gången förra året live och det var en fantastisk upplevelse för hans utstrålning är riktigt trevlig att uppleva. Det är väl inte så att Danko Jones har ändrat musikstil utan de fortsätter med sin punkinspirerade Lenny Kravitz stil som de är så bra att utföra. Riktigt tufft ibland men utan att det någonsin skulle bli för tufft och olyssningsbart(i och för sig så lyssnar jag på mycket hårdare saker annars) men sången hörs bra och gitarren larmar på det sätt som den ska. Men melodier och tuff gitarr står i fokus tillsammans med hans oefterhärmliga röst och då är det svårt att göra annat än att kapitulera….12/9-2012

********

DANKO JONES-ROCK AND ROLL IS BLACK AND BLUE(CD-BAD TASTE/TRIADA)

I saw Danko Jones for the first time live last year and that was a fantastic experience because his style on stage is really nice to explore. It´s not so that Danko Jones have changed his musicstyle drastic because they continue their punkinsipred Lenny Kravitz-style which they are so good on doing. Really tough sometimes without being too tough or not listenable(but I listen to a lot of harder stuff also) but the vocals is easy to hear and the guitars larms on in the way that it should do. But melodies and tough guitar is in focus together with his own voice and then it´s difficult to do anything else than capitulate…12/9-2012

DANKO JONES-SLEEP IS THE ENEMY(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 96)

Baby hates Me låter som en låt som skulle kunna vara med på ett AC/DC album eller kanske ett Kiss-album och Danko Jones har lyssnat en hel del på gamla klassiker känns det som innan han satte tänderna i att göra ny musik. Hellacopters kommer jag också att tänka på i några av låtarna och ni förstår alltså var denne mans musik kommer ifrån. Gammal glamrock, gammal hårdrock och lika delar punkrock. Klart är i alla fall att detta är Danko Jones bästa skiva tycker jag och man måste nog säga att Danko Jones seglar upp som ett av de mer intressanta banden på 2000-talet. Jag tycker nästan att det är punkigare än det har varit förut och det uppskattar jag. 23/2-06

********

DANKO JONES-SLEEP IS THE ENEMY(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 96)

Baby hates Me is a song which could be on an AC/DC album or maybe a Kiss album and Danko Jones have listened a whole lot on old classics it feels like when he started to put his teeth in doing new music. Hellacopters I also think about in some of the songs and you can understand where this mans music comes from. Old glamrock, old heavy metal and some parts of punkrock. Obvious is anyway that this Danko Jones best record and I must say that Danko Jones sails up as one of the more interesting bands in the 21th century. I think almost that it is punkier than it have been before. 23/2-06

DANKO JONES-WE SWEAT BLOOD(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 73)

De hårda grabbarna svettas tydligen blod för det gör Danko Jones både i låtar och på omslag. Tufft som vanligt är det ju och jag tänker ofta på Lenny Kravitz när jag hör Danko Jones men också en hel del på min uppväxt med tuff rock som kanske inte behövde nödvändigtvis vara heavy metal. Han tar många klyschor i rockvärlden men han lyckas bra att få ihop det på ett riktigt bra sätt. Svårt att sätta en etikett på detta som ni kanske förstår och jag nöjer mig nog med att säga att detta är bra hård rock n roll. 6/10-03

*******

DANKO JONES-WE SWEAT BLOOD(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 73)

The hard guys sweat blood because that does Danko Jones both in songs and on covers. Tough as usual is it and I often think about Lenny Kravitz when I hear Danko Jones but also a little about my grown up with tough rock which wasn´t only heavy metal , it could be tough music. He have many rockclichées in his music but his got that together really good. It´s hard to put an etiquette as you can understand and I´m satisfied with the fact that this is hard rock n roll. 6/10-03

DANKO JONES-PLAY THE BLUES(CD-SINGEL BAD TASTE RECORDS BTR 69)

Play the blues är en tuff sak i en rockstil som det inte finns så många i faktiskt… Danko Jones lyckas verkligen spela tuff musik med små enkla medel. Andra låten på denna skivan Fucked Up är en outgiven sak och den har en riktigt go udd i sin gitarrslinga…. Tredje låten kommer från förra skivan och är väl den låt som ger mig minst intresse…. Men Danko Jones udda musik som ibland för mig att tänka på Jon Spencer Blues Explosion fast i lite mer lättillgänglig form. 6/8-03

*******

DANKO JONES-PLAY THE BLUES(CD-SINGEL BAD TASTE RECORDS BTR 69)

Play the blues is a really tough thing in a rockstyle where there are not so many people…danko Jones really manage to play music with small simple tricks. The other song on this single is Fucked Up and it´s a unreleased song with a different edge on the guitar…The third song comes from the record before Born a lion and that is the song which gives me lesser interest, But Danko Jones really odd music is good and it makes me think of Jon Spencer Blues Exolosion but in a little more easy-to-hear style. 6/8-03

DANKO JONES-BORN A LION(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 58)

Jag får en viss feeling av en gammal uv som Lenny Kravitz när jag hör denna grupp. Det är lite av samma stuk över det hela och det blandas hej friskt mellan musikstilar men den hårda rocken dominerar nog mest. Tre man starka men de låter minst som det dubbla när de friskar loss sin tuffa musik. Helt omöjligt att sätta detta i en genre och det är absolut inte det vanliga Bad Taste stuket för här är det mer av den hårdare varan. Det känns som om gruppen tagit en hel del kända låtar och blandat de i en mixer och fått till detta 28/5-02

*******

DANKO JONES-BORN A LION(CD-BAD TASTE RECORDS BTR 58)

 I got a sort of feeling of an old man called Lenny Kravitz when i hear this group. It´s the same style in their music and it´s mixing a whole lot of different styles in their music. Three man strong but they sound like they´re double as much as that. They mix music but the hard style is the dominating part. It´s impossible to say what sort of music this is and that´s absolutely not the usual Bad Taste stuff because here´s some tougher stuff. It feels like the group have taken som wellknown songs and put them in a mixer and the music is here 28/5-02

DANKO JONES-BOUNCE(CD-SINGEL/BAD TASTE BTR 48)

Danko Jones släpper en singel direkt efter fullängdaren men med två låtar från skivan. Det är väl så att Bounce är bäst på plattan och Danko Jones energiska musik är verkligen fräck. Man vet aldrig riktigt var man har denna ettriga grupp. Men självklart skulle vi vilja ha lite mer outsläppt 11/4-01

*******

DANKO JONES-BOUNCE(CD-SINGEL/BAD TASTE BTR 48)

Danko Jones release a single directly after the fullength with two songs from it. It´s so that Bounce is the best song on the record and Danko Jones enrgic music is really fresh. And you never really know where you have these fuzzy group. But of course I want some more unissued songs instead11/4-01

DANKO JONES-I´M ALIVE AND ON FIRE(CD-BAD TASTE BTR 49)

Jag brukar inte läsa lappen som kommer med skivan för att bli för påverkad av vad som står där. Den här gången trodde jag att det handlade om lite songwriterstil när jag satte på denna skiva. Men man kan ju verkligen ha fel. Danko Jones spelar en musik som ligger i samma fåra som Iggy Pop, Nirvana och AC/DC för att säga några grupper som han kan liknas vid. 13 låtar som är tuffa och verkligen visar rocknerv för oss lyssnare. Mer sådant här Bad Taste18/3-01

*******

DANKO JONES-I´M ALIVE AND ON FIRE(CD-BAD TASTE BTR 49)

 I don´t use to read the paaper which is coming with the record I get, much depending that I don´t want take so much notice of what ii is standing on them. This time I thought it was alla bout a songwriterperson but what wrong I had. Danko Jones plays a music whic is more near groups like Iggy Pop, Nirvana and AC/DC to mention some things he sounds a little like and he really shows us what rock is. More of this stuff Bad taste 18/3-01