DANGERFIELDS-BORN TO ROCK(CD-ROCK N ROLL RECORDS RNR 13)Gruppen kommer från Belfast och jag trodde att de skulle spela mer rock n roll liknande punk. Vad jag inte förstod då var att de skulle spela hardcoreliknande punk med ett mycket snabbt tempo. Jag tänker på grupper som Pricks, Poison Idea mm. Men de har inte glömt melodierna i alla fart de försöker att ha utan de får till en musik som är riktigt melodiös och riktigt kul att lyssna på och man blir verkligen väckt så här på morgonen. I Rock Club finns till och med några AC/DC-riff medstoppad i den här blandningen av tuff punk och rock n roll. Kolla in detta om ni får chansen.(SJU) 18/9-06

DANGERFIELDS-BORN TO ROCK(CD-ROCK N ROLL RECORDS RNR 13) This group comes from Belfast and I thought they would play more rock n roll styled punk. What I didn´t understand was that they would play more hardcorestyled punk with a very fast tempo. I think about groups like Pricks, Posion Idea and so on. But they haven´t forgot the melodies in all that speed they have and they get us some music which is really melodic and really fun to listen to and I get really awake this morning. In Rock Club there is also some AC/DC riff and we get them for free in this mix of tough punk and rock n roll. Please check this out if you get the chance.(SEVEN) 18/9-06