DANGER ANGEL-DANGER ANGELCD-PERRIS RECORDS PER 2242)

Ännu en rock n rollprodukt från Perris Records tycker jag och det är uppenbart att det bolaget gillar den typen av metal som gjordes på 80-talet och gjordes av band som Mötley Crue, Aerosmith, Guns osv för det är den typen av band som oftast har en plats på bolagets skivor och så också denna gång. Danger Angel spelar en typ av glammig rock n roll som gör mig ganska glad faktiskt och jag sitter ute i solen just nu och skriver om denna skiva och det känns som om den passar riktigt bra härute.14/7-2010

******

DANGER ANGEL-DANGER ANGELCD-PERRIS RECORDS PER 2242)

Another rock n roll product from Perris Records I think and it really obvious that the company likes that type of metal which was done in the 80´s and was done by bands like Mötley Crue, Aerosmith, Guns etc because it´s that type of bands which often have a place on the companys records and also this time. Death Angel plays a type of glamrock n roll which makes me really happy and I sit out in the sun and write about this record and it feels like it suits in into the sun really good. 14/7-2010