DANFORTH-CRIME IN HELL(CD)

Här är det arga fransmän som sjunger på engelska(och lite franska). De har till och med fått med en andra arga herrar från Skarhead och Fury of Five också i någon låt. Ni förstår säkert då vad det är för sorts musik när man nämner dessa två grupper. Det är hardcore och ganska aggressiv sådan. Jag tycker det är en skön urladdning att lyssna till detta måste jag säga och helt klart är detta en grupp som verkligen vet vad de vill säga. De får säkert ut en hel del aggressioner i detta kan jag tänka mig och helt klart är detta en hardcoregrupp i min smak för jag gillar när det låter på detta vis om musiken och när man verkligen hör att det är förbannade människor som är på tråden. 13 låtar av pur och skär ilska är grejen vi får och känsliga personer varnas och då menar jag personer som är känsliga för ilska och känslor. 13/4-2015

*******

DANFORTH-CRIME IN HELL(CD)

Here it is angry Frenchmen who sings in English (and some French). They've even got other angry men from the Skarhead and the Fury of Five also in some song. You understand then what kind of music when you hear these two groups. It's hardcore and quite aggressive one. I think it's a nice discharge to listen to this, I must say, and clearly this is a group that really know what they want to say. They certainly get out a lot of aggression in this, I can imagine, and clearly this is a hardcore group in my taste because I like it when it sounds this way about the music and when you actually hear it's cursed people who are on the wire. 13 tracks of pure and cutting anger is the thing we get and sensitive people are warned and I mean people who are sensitive to anger and emotions. 13/4-2015