DAMNED-35 YEARS OF CHAOS AND ESTURCTION(2CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Damned gjorde denna spelning 2012 och jag såg ju dem 2014. På första skivan så kör de hela debutskivan och det gillar jag. En riktigt klassiker. Men överhuvudtaget så är detta en historielektion med tanke att det berättas lite om varje låt och hur de tänkte och gjorde och det är ingen som kommer att bli besviken på denna skiva för här finns alla deras klassiker eller vad sägs o Eloise, New Rose, Antipope, Wait for the blackout, Love song, History of the world etc. Ett fantastiskt liveband är de i alla fall och det är inte alltid så lätt att visa på en liveskiva men denna dubbel visar att de verkligen kan få ner det på en plastbit också. Bra ljud och det är en positiv upplevelse tycker jag att lyssna till denna skiva för det känns nästan som om man är där och det skall de ha all heder för. Damned är nog ett av världens bästa band när de slår den sidan till... 4/7-2015

********

DAMNED-35 YEARS OF CHAOS AND ESTURCTION(2CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Damned did this gig in 2012 and I looked at them in 2014. On the first disc,they run the entire debut album, and I like that. A true classic. But in general, this is a history lesson given that it told a bit about each song and how they thought and did, and there is no one who will be disappointed on this disc here all their classics or how o Eloise, New Rose, Antipope , Wait for the blackout, Love song, The History of the World, etc. a great live band, they are all the same and it is not always easy to view on a live album, but this double record shows that they really can get it down on a piece of plastic also . Good sound and it is a positive experience, I think that listening to this album because it feels almost as if you are there and that they must be praised for. Damned is probably one of the best bands when they turn that side on ... 4/7-2015

DAMNED-PUNK ODDITIES AND RARE TRACKS(CD WESTWORLD RECORDINGS WW0021)

Damned är väl tillsammans med Sham 69 och Stiff Little Fingers jag har mest udda saker med. Det släpps samlingar, live etc hit och dit men en del är mindre bra och en del mer bra!. Här är det mer bra! Här får vi samlare med en liveversion av No Fun(inte så bra ljudkvalité) till exempel och det är ju alltid trevligt!. Detta blandas med riktigt bra demoversioner av I just can´t be happy today och den fantastiska Love song. Lägg till detta livelåtar från 1977 och ett gäng från 1982 och det är ganska okej ljud på de inspelningarna. Thanks for the night/Nasty är också lite av godsakerna som finns på skivan och varför inte digga loss till Captain Sensibles Happy Talk också. Do the Blitz har jag aldrig hört innan heller….En bra samling…kanske mest för samlaren men även som en lite introduktion till gruppen! 25/6-2015

*******

DAMNED-PUNK ODDITIES AND RARE TRACKS(CD WESTWORLD RECORDINGS WW0021)

Damned is well along with Sham 69 and Stiff Little Fingers I've oddest things. It is released collections, live etc here and there but some are less good, and a lot more good !. Here is more good! Here we collectors get a live version of No Fun(not so good sound quality) for instance and it's always nice !. This is mixed with really good demos I just can't be happy today and the amazing Love song. Add allot of live tracks from 1977 and a bunch from 1982 and it is quite all right sound on the recordings. Thanks for the night / Nasty is also some of the goodies that are on the album and why not dig out to Captain Sensibles Happy Talk too. Do the Blitz have I never heard before either. A good collection ... Perhaps the most for the collector but also as a little introduction to the group! 25/6-2015

DAMNED-FIENDISH SHADOWS(CD- WESTWORLD RECORDINGS WW0020)

Denna skivan är inspelad live 1985 och det finns lite grand för samlare här I had too much too dream last night och Iggy Pops Lust for Life och det är i alla fall saker som inte jag har innan med gruppen. Det är riktigt bra ljud här och Dave Vanian sjunger riktigt bra här. Med låtar som var aktuella den tiden som Shadows of Love, Grimly Fiendish, is it a dream blandas upp med gamla klassiker som Smash it Up, Love Song, new rose till exempel. Men som sagt Lust for Life gör de i en riktigt bra version av. Det som är allra bäst med skivan är att det är så pass bra ljud som det är och det känns som en riktig liveskiva och inte nån bootleg. Jag drömmer mig tillbaka till den tiden för då såg jag dem i Linköping och förra året(nästan 30 år senare) såg jag de i Göteborg och de var lika bra ännu! 26/6-2015

********

DAMNED-FIENDISH SHADOWS(CD- WESTWORLD RECORDINGS WW0020)

This disc was recorded live in 1985 and it is a little bit of collectors here I've had too much too dream last night, and Iggy Pop's Lust for Life and it's all the same things that I did not have before with the group. It's really good sound here and Dave Vanian sings really well here. With songs that were relevant to the time that the Shadows of Love, Grimly Fiendish, is it a dream mixed up with old classics like Smash it Up, Love Song, new rose, for example. But as I said Lust for Life do those in a really good version of. It is best with the disc is that it is so well sound like it is and it feels like a real live album and not someone bootleg. I dream myself back to that time when I saw them in Linköping and to last year (almost 30 years later), I saw them in Gothenburg and they were as good yet! 26/6-2015