DAMIDGE-FAX OF LIFE(CD)

Det känns om man tittar på bilderna som om denna skivan inte är helt ny men det står inget årtal på den heller så jag vet inte. Musikaliskt finns det en hel del influenser kan jag tänka mig och jag kan höra tidiga Black Flag(jag vet inte om jag luras av namnet Damidge där) Det är punkrock helt klart men här finns influenser både från engelsk tidig punk tycker samtidigt som jag tycker mig höra tidig amerikansk hardcore också så det är en ganska svårbeskrivbar skiva egentligen. Det jag vet är att jag tycker det är riktigt bra och att det är musik som man inte hör så ofta och det är ju egentligen riktigt kul när man inte kan genrebestämma något sådär precist förutom att man kan säga att det är energisk punkrock. 29/1-2015

*******

DAMIDGE-FAX OF LIFE(CD)

It feels if you look at the images on this disc is not brand new but there is no date on it either so I do not know. Musically, there are a lot of influences, I can imagine and I can hear early Black Flag (I do not know if I fooled by the name Damidge there) It's punk rock quite clear but there are influences from both English early punk feel the same time I think I hear early American hardcore too so it's a pretty shard to describe disc, however. All I know is that I think it is really good and it's music you do not hear so often and it's actually really fun when you can not define genre of something like that precisely in addition to that one can say that it is energetic punk rock. 29/1-2015