DAME FORTUNE-THE SECRET ART(CD-RAIDO RECORDS RR-0003-9) 70-tal känns det som. Här hör vi grupper som Kiss, Mott The Hoople, Led Zeppelin och en del tidig punk och det känns som om det är det som Dame Fortune har lyssnat en hel del till men jag kanske kan ha fel. Jag tror att pianot i bakgrunden i några av låtarna gör Mott-soundet , jag vet inte om det är så men den känslan har jag. Det är ösigt och det är många bra melodier men det har gjorts förr men som duglig underhållning en halvtimme duger det gott.(SEX) 8/10-09

DAME FORTUNE-THE SECRET ART(CD-RAIDO RECORDS RR-0003-9)  70´s it feels like. Here we hear groups like Kiss, Mott The Hoople, Led Zeppelin and some early punk and it feels like if Dame Fortune have listened a whole lot to that but I am maybe wrong. I think that the piano in the background in some of the songs makes the Mott-sound but I don´t know if I am right but that´s my feeling. It´s really fast and it´s many good melodies but this have been done before but as entertainment for half an hour so is this enough for me.(SIX) 8/10-09