DÅLIG ISOLERING-DÅLIG JÄVLA ISOLERING(MINI-CD GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 027)

 

Tre 14-åringar(börjar man känna sig gammal eller?) spelar punk som om de aldrig gjort något annat innan. De är arga på många saker precis som en punkgrupp ska vara och de har låtar som Krossa Kapitalismen, Rassepolitik och USA. Det är upproriskt och jag tänker lite på en gammal tjejgrupp som hette Mögel eller rättare sagt som heter Mögel eftersom de börjat att spela igen. Det är lite av samma attityd även om Dålig Isolering låter argare och kanske spelar en tuffare punkstil. Tyvärr är det bara 5 låtar på skivan och en av låtarna är faktiskt på engelska och det är låten USA. Mycket attityd och spelglädje är vad som speglar sig i den här gruppen skiva och det uppskattas till fullo. Varför inte låta era öron smekas av arg ung punk för Dålig Isolering är verkligen värda att uppmärksammas. Det är skönt och befriande på något sätt att lyssna på den här gruppen och musiken är totalt fri från poser och ett modernt sound…punk som fan! 22/7-2022


********

DÅLIG ISOLERING-DÅLIG JÄVLA ISOLERING(MINI-CD GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 027)

 

Three 14-year-olds (are you starting to feel old or?) are playing punk like they've never done anything else before. They're angry about a lot of things just like a punk group should be and they have songs like Krossa Kapitalismen, Rassepolitik och USA. It's rebellious and I'm thinking a little bit of an old girl group called Mögel or rather called Mögel because they have started playing again. It's a bit of the same attitude even if Dålig Isolering sounds angrier and maybe plays a tougher punk style. Unfortunately, there are only 5 songs on the record and one of the songs is actually in English and that is the song USA. A lot of attitude and joy of playing is what is reflected in this group of records and it is fully appreciated. Why not let your ears be caressed by angry young punk because Dålig Isolering is certainly worthy of attention. It's nice and liberating in some way to listen to this group and the music is totally free of poses and a modern sound... punk as hell! 22/7-2022