DAGGERPLAY-URBAN CAMPFIRE SONGS(CD-DGP 01)

Det verkar som om Pekko Mantzin är den stora ledargestalten i detta finska band. Har gjort alla texter och låtar. De har med lite gästmusiker och det låter intressant att ha fiol och mandolin i en låt och Saxofon i en annan. Hanoi Rock svar ju från Finland de med och egentligen ligger det inte så långt ifrån dem och grupper som Wannabees till exempel. Ni vet rock n roll med mycket punkinfluenser och det gör musiken riktigt intressant och helt klart gillar deras sätt att producera sin melodiösa musik och jag vill höra mer mest hela tiden. Vill ni ha andra referenser så varför inte Fallen Angels och Lords of the new church. Det är grupper som också blandade rock n roll med punkrock. Kolla in med en gång. 27/11-2014

*******

DAGGERPLAY-URBAN CAMPFIRE SONGS(CD-DGP 01)

It appears that Pekko Mantzin is the large conductor figure in this Finnish band. Have done all the lyrics and tunes. They have with some guest musicians and it sounds interesting to have fiddle and mandolin in a song and saxophone in another. Hanoi Rock answer the Finnish those with and really is not that far away from them and groups Wannabees for example. You know rock'n'roll with very punk influences and it makes the music really interesting and clearly like their way of producing its melodious music and I want to hear more all the time. If you want other references so why not Fallen Angels and the Lords of the New Church. There are groups who also mixed rock'n'roll with punk rock. Check this out at once. 27/11-2014