DAGGERS-IT´S NOT JAZZ IT´S BLUES(CD-THROATRUINER RECORDS)

Den här skivan börjar väldigt tungt men precis i början är det tyst och jag höjer jättemycket och får en chock när musiken börjar för då har jag jättehögt på. Musiken är en malande massa som får mig att tänka på Helmet, hardcore, Loop, blackmetal och punk på samma gång. Det är musik som är riktigt fräck tycker jag och det som slår mig mest är att den är otroligt intensiv. Tråkigt bara att det är en bränd skiva utan omslag ...det får mig faktiskt på lite dåligt humör för jag vill i alla fall ha ett omslag att kolla på när jag lyssnar. Kanske gammalmodigt men det är så jag funkar. Men jag uppskattar den tunga musiken riktigt mycket i alla fall och är ni inne på tung och brutal musik kommer att älska detta. 29/10-2014

*******

DAGGERS-IT´S NOT JAZZ IT´S BLUES(CD-THROATRUINER RECORDS)

This disc starts very heavy but just the beginning it's quiet and I raise a lot and gets a shock when the music starts because then I have really high on. The music is a lot of grinding that makes me think of Helmet, hardcore, Loop, black metal and punk at the same time. It is music that is really cool, I think, and what strikes me most is that it's incredibly intense. Too bad it's a burned disc with no cover ... it makes me actually in a little bad mood, I would at least like to have a cover to check on when I listen. Maybe old-fashioned but that is how I works. But I appreciate the heavy music really much anyway and you are inside the heavy and brutal music will love this. 29/10-2014