DAD-THE EARLY YEARS(2 CD MEGA MEG 0113312/EDEL) Denna samling innehåller deras 2 bästa skivor Call of the Wild och DAD Draws a circle där de var som bäst med sin countrypunkrock. Andra skivan är lite mer udda saker och det handlar om nyårsjinglar, Trucker i 3 olika versioner och Rin Tin Tin som jag aldrig hört plus en hel del videos från deras tidiga karriär. Det är kanske ett måste för det äkta fanset det här men de som vill upptäcka Disneyland after Dark gör helt rätt i att investera i denna eftersom deras bästa låtare som Riding With Sue, It´s after Dark. Marlboro Man och Jackie O finns med är. I won´t cut my hair är också dunderbra och deras countryrock fick i alla fall mig nyfiken på country(NIO) 22/3-01 DAD-THE EARLY YEARS(2 CD MEGA MEG 0113312/EDEL)This compilation have both two best albums they did,  Call of the Wild and DAD Draws a circle  there they was at their best with their countrypunkrock. The second record is some more odd stuff like Trucker three times and New Years jingles and Rin Tin Tin which I never have heard before and some videos from the past with the groups. It´s really fun to see them. It´s maybe not only a must for the real fan because even the one that want to experience DAD can invest in this record because here are all the best songs they have done like Riding With Sue, It´s after Dark. Marlboro Man och Jackie O. I won´t cut my hair is also very good and these two records made me curious on country(NINE) 22/3-01