CYANIDE PILLS-STEEL BORED(CD-DAMAGED GOODS DAMGOOD 411CD)

Ett klassiskt punkbolag och ett klassisk namn(var det inte en Lurkers låt som hette så eller minns jag fel)  Killarna på skivan ser sådär 77-punkaktiga med sina skinnjackor och mitten killen på skivan har en limegrön tröja och jag drömmer mig tillbaka till den tidiga punken efter bilderna på framsidan. Den här typen av punkrock är verkligen något jag uppskattar. Inte på något sätt så att folk skulle bli förbannade och tycka att det är skränig musik utan här är det kanske mer pop än det är punk egentligen men punkinfluenserna från 77 lyser igenom så pass mycket så därför är det punk som bara den. Vad jag menar är väl att en nitpunkare kanske inte skulle uppskatta detta men den som gillar 999, Dickies, Lurkers och tidig punk kommer att älska detta. 21/10-2014

 

********

CYANIDE PILLS-STEEL BORED(CD-DAMAGED GOODS DAMGOOD 411CD)

A classic punk company and a classic name (wasn´t it a Lurkers song called so or I remember wrong) guys on the disc looks like that 77-punk-like with their leather jackets and middle guy on the disc has a lime green sweater and I dream myself back to the early punk by the pictures on the front. This type of punk rock is really something I appreciate. Not in any way so that people would get mad and think that it is blatant music, but this is perhaps more pop than it is really punk but punk influences from the 77 shines through so much so it's punk as just it. What I mean is that a well crustpunks might not appreciate this, but those who like 999, Dickies, Lurkers and early punk will love this. 21/10-2014

CYANIDE PILLS-CYANDIE PILLS(CD-DAMAGED GOODS DAMGOOD 356CD)

Ännu en skiva som verkligen lyser 77-punk …både när det gäller musik och omslag på skivan. Jag hörde ju en senare skiva först men det här är minst lika bra. Larmig, energisk punkrock i samma anda som tidiga punkgrupper och jag hade nästan hoppats att Making her mind up var Bucks Fizz Making your mind up eller vad den hette men Cyanide Pills låt är lite bättre… Riktigt bra 77-punk är vad som bjuds när Cyanide Pills bjuder upp till dans som de verkligen gör här och jag kan tänka mig att alla ni som gillar powerpop, tidig punk måste bara avguda detta för att Cyanide Pills inte är större är för mig en gåta. Att jag inte hört dem förr heller är också väldigt tråkigt men den skadan är ju till ända nu. Cyanide Pills kommer att spelas en hel del i mitt hem i framtiden. 21/10-2014

*******

CYANIDE PILLS-CYANDIE PILLS(CD-DAMAGED GOODS DAMGOOD 356CD)

Another disc really shines 77-punk ... in terms of both music and cover on the disc. I heard the later disc first but this is just as good. Larming, energetic punk rock in the vein of early punk groups, and I had almost hoped Making her mind up was Bucks Fizz Making Your Mind Up, or what it was called but Cyanide Pills song is a bit better ... Really good 77-punk is what is offered when Cyanide Pills invites you to dance like they are really doing here and I can imagine that all of you who like power pop, early punk just adore this to Cyanide Pills are not bigger is a mystery to me. That I have not heard them before either is also very boring, but the damage is to the right now. Cyanide Pills will be played a lot in my home in the future. 21/10-2014

CYANIDE PILLS-LIVE 10 ALBUM(10-DAMAGED GOODS DAMGOOD 430)

En liveskiva som bara finns i limiterad upplaga och som 10-tummare om jag fattar det hela rätt. 14 låtar av deras underbara punk och det skall bli intressant att höra dem live…det måste jag säga. Det låter bra men lite mer garageaktigt i många av låtarna och jag gillar nog faktiskt det renare studioljudet men jag kan ju tänka mig om jag varit där så hade det varit en riktigt bra konsert. Så visst är live bättre egentligen men på skiva kan det falla lite platt ibland. Det är inte så att de spelar fel eller något sådant utan jag bara föredrar studioskivor men riktigt bra punk är det i alla fall. 21/10-2014

******

CYANIDE PILLS-LIVE 10 ALBUM(10-DAMAGED GOODS DAMGOOD 430)

A live album that is only available in limited edition and 10-inch if I get it right. 14 songs of their wonderful punk and it will be interesting to hear them ... I have to say. It sounds good but a little more garage-styled in many of the songs and I like it enough, actually cleaner studio sound but I can imagine if I had been there it would have been a really good concert. So sure is actually better live but on record, it can fall a little flat at times. It's not that they're playing wrong or something but I just prefer studiorecords but really good punk is it anyway. 21/10-2014