CUT THE CORD-BE AWARE(MINI-CD 1 UP RECORDS)

Denna skiva är väl egentligen en skiva man laddar ner men gruppen var så snälla och skickade denna till mig.  Hade problem med den och den berodde på att det var mp3 filer men när skivan börjar har jag inga problem med deras musik. Det är någon slags blandning av hardcore och musik som Rage Against The Machine eller något liknande band skulle kunna spela.  Men som sagt det stora fokuset ligger på hardcore och det är något som Cut the Cord är riktigt bra på måste jag medge. De bygger upp sina låtar så man tycker det känns som om något spännande snart kommer att hända. De 6 låtarna är alla ganska lugna saker men med mycket känsla och ilska som finns där i bakgrunden. 10/8-2015

******

CUT THE CORD-BE AWARE(MINI-CD 1 UP RECORDS)

This disc is pretty much a disc to download but the group was so kind and sent this to me. Had problems with it and it was because it was the mp3 files but when the disc starts, I have no problem with their music. There is some kind of mixture of hardcore and music that Rage Against The Machine or something similar band could play. But as I said the big focus is on hardcore and it's something that Cut the Cord is really good at it I must admit. They build up their songs so you think it feels as if something exciting will soon happen. The six songs are all pretty calm things but with much emotion and anger that is there in the background. 10/8-2015