CURB STOMP-RUHRPOTT-SKINHEADS(MINI-CD)

Love music hate fascism står det på dessa skinheads skiva och det tycker jag. Inget hymlande om att man är nationalister, icke-politiska eller liknande utan här tar man ställning och tyvärr ”måste” man kanske göra det som skinhead för att inte bli stämplad som rasist. Detta är musik som är lätt att sjunga med i trots att de sjunger på tyska. Det är väl en av fördelarna med oimusik för de har ofta refränger som är lätta att skråla med i. Lite ovanligt kanske med ett tysksjungande oiband men det låter bra tycker jag och när åsikterna är de rätta så blir det ju inte fel.  Sex låtar med fartfylld tysksjungen oi…är aldrig fel! 22/5-2015

*******

CURB STOMP-RUHRPOTT-SKINHEADS(MINI-CD)

Love Music Hate Fascism says on these skinheads disc and I think that´s good. No goody that they are nationalists, non-political or similar, but they takes the position and unfortunately "have" it might make it as a skinhead in order not to be branded as racist. This is music that is easy to sing along even though they sing in German. That's one of the benefits of oimusic for they often have choruses that are easy to sing along to. Little unusual perhaps with a German singing oiband but it sounds good I think and when the views are right there will be nothing wrong. Six songs with speedy German sunged oi ... is never wrong! 22/5-2015