CURBSLAPPYS-CURBSLAPPYS(CD-NO FRONT TEETH RECORDS NFT018) Wow, det här gillar jag. Jag tänker på gamla band och ett band som dyker upp i min skalle är Dead Boys fast med ett lite tuffare sound men med 77-feelingen kvar. 10 låtar av yttersta kaliber och helt klart ett av de mer intressanta banden jag hört det senaste. Tyvärr tror jag inte att de får den massmediala uppmärksamhet som de borde få men små bolag, små band brukar inte få det. Lagom lång skiva det här och Curbslappys hoppas jag att få höra av mer väldigt snart.(ÅTTA) 2/4-09

CURBSLAPPYS-CURBSLAPPYS(CD-NO FRONT TEETH RECORDS NFT018) Wow, this is something I like. I think about older bands and a band which comes up in my head is Dead Boys but with a tougher sound but with the 77-feeling left. 10 songs of the best caliber and it´s one of the more interesting bands I have heard the latest. I don´t think that they get the mass medial attention they should get but you know, small companies, small bands  don´t use to get that. It´s a record which isn´t so long and Curbslappys I really hope to hear more from soon.(EIGHT) 2/4-09