CUMSHOTS-JUST QUIT TRYING(CD-RODEOSTAR RECORDS SPV 83212/TRIADA) Tittar man på bilderna på den här norska gruppen så kan den här musiken ligga någonstans mellan Soundtrack of our Lives, Hives och Jason and The Scorchers. Spänd sätter jag på skivan på min lilla stereo och vad får jag höra. Tuffare än så är det faktiskt och sångaren låter som om han frontat ett deathmetalband tidigare och har här fått ta över mindre rått band men ändå ett band som verkligen låter instrumenten tala och det högt. Men man kan ju tro att en sådan här högljudd grupp har glömt melodierna men det har de absolut inte gjort och de lyckas balansera bra på den snäva gränsen mellan metal och hardcore…(SJU) 29/10-08

CUMSHOTS-JUST QUIT TRYING(CD-RODEOSTAR RECORDS SPV 83212/TRIADA) Do you look at the pictures on this Norwegian group so can their music be somewhere between Soundtrack of Our Lives, Hives and Jason and the Scorchers. Tensed I put on the record on my little stereo and what do I hear. Tougher than the groups I mentioned it is and the singer sounds like he have fronted a tougher band before, like a deathmetalband or so and here he have taken over a lesser raw band but anyway a band which lets the instruments talk and that high. You can think that a highvolumed group like this have forgotten the melodies but that have they absolutely not and they manages to balance on the thin border between metal and hardcore..(SEVEN) 29/10-08