CULTURE SHOCK-MANDEMIC(LP-BLUURG RECORDS FISH 057)

Alltid trevligt när jag får paket från Dick Lucas som har grupper som Subhumans, Citizen Fish och denna grupp. När Culture Shock lirar musik så är det rytm som är grejen även om man verkligen hör att de kommer från punken. Lite avigt sådär och nästan som ett manligt Slits om jag ska jämföra med något annat.  Men att jämför Culture Shock känns ganska onödigt eftersom de har en egen stil och med Dick på sång så låter allt bra. I titellåten har de några break som vittnar om punk om något. Jag blir så glad när jag hör Culture Shock och det rycker i benen och även Dick låter förbannad när han sjunger sina låtar så tycker jag som sagt att man känner glädje på ngåot sätt ändå. Gillar ni reggae blandat med en röst som andas punk ut i fingerspetsarna så är Culture Shock verkligen något för er. Gillar man inte denna grupp så tror jag att det är något fel på er och kan ni er punkhistoria så är detta ett givet köp! 4/10-2021


********

CULTURE SHOCK-MANDEMIC(LP-BLUURG RECORDS FISH 057)

Always nice when I get packages from Dick Lucas who has groups like Subhumans, Citizen Fish and this group. When Culture Shock plays music, it's rhythm that's the thing even if you really hear that they come from punk. A a bit of a mess like that and it´s almost like a male Slits if I'm going to compare it to something else. But comparing Culture Shock feels quite unnecessary because they have their own style and with Dick on vocals everything sounds good. In the title song, they have some breaks that takes us to punk.. I'm so happy when I hear Culture Shock and it twitches my legs and even Dick sounds when he sings his songs, I think you feel joy in some way anyway. If you like reggae mixed with a voice that exhales punk at the tips of your finger, Culture Shock is really something for you. If you don't like this group, I think there's something wrong with you and if you know your punk history, this is a given purchase! 4/10-2021

CULTURE SHOCK-THE HUMANITY SHOW{LP-BLIND DESTRUCTION BDLP 006) 

Härligt Culture Shock är här igen. Skivan nedan och så denna och baktaktsskapunk är aldrig fel. Dick sjunger på sitt karakteristiska sätt och jag bara älskar deras musik. Eftersom Dick sjunger i Subhumans också men de vet väl alla så är det som om Subhumans skulle spela reggae/ska eller så. Rytmiskt och det passar ypperligt att träna till som jag gör. Texterna är alltid bra och man vill bara låta handen knytas och framförallt vill man dansa till musiken. Tyvärr är det bara sex låtar på denna skivan men vilka låtar det är. Inte en dålig låt utan alla små hits i denna punkskareggaevärlden och man vill bara höra mer och mer och ända sättet är väl att sätta på skivan igen. 21/10-2019


********

CULTURE SHOCK-THE HUMANITY SHOW{LP-BLIND DESTRUCTION BDLP 006) 

Wonderful Culture Shock is here again. The record below and so this and the skapunkreggae is never wrong. Dick sings in his characteristic way and I just love their music. Since Dick sings in Subhumans too but that did you alrweady know I hope, it's as if Subhumans would play reggae / should or so. Rhythmic and it is great to work out as I do. The lyrics are always good and you just want to get your hand fisted and above all you want to dance to the music. Unfortunately there are only six songs on this record but what good songs it is. Not a bad song but all is little hits in this punkskaworld and you just want to hear more and more and the best way to get more is to put on the record again. 21/10-2019

CULTURE SHOCK-ATTENTION SPAM(LP-ALTERNATIVE TENTACLES VIRUS 480)

 Dick Lucas har en världens bästa punkröster och det bevisar han i alla de grupper han medverkar i. Det kan vara punk med Subhumans eller denna typ av reggae/ska som i Culture Shock men det passar i all sorts musik tycker jag. I Nightwatch låter de så förbannat arga ibland och trots att den oftast består av reggaemusik så blir det en ilska som hänger över musiken som är imponerande. Första gången man hörde sådan här musik var egentligen innan punkkonserter i slutet av 70-talet och då var det mer som musik före den riktiga konserten. Nuförtiden är sådan här reggaeskapunk lika bra som allting annat. Culture Shock är ett av de bästa banden i denna genre och man hör ju verkligen spår av Subhumans i några av låtarna och då menar jag en låt som What have we got to hide till exempel…….Finns inget att tveka över utan det är bara att köpa och stödja en institution i punkvärlden. 21/10-2019


********

CULTURE SHOCK-ATTENTION SPAM(LP-ALTERNATIVE TENTACLES VIRUS 480)

Dick Lucas has one of the world's best punk voices and he proves that in all the groups he participates in. It may be punk with Subhumans or this type of reggae / ska as in Culture Shock but it fits in all kinds of music. In Nightwatch they sound so damned angry sometimes and although it usually consists of reggae music, there is an anger hanging over the music which is impressive. The first time you heard such music was actually before punk concerts in the late 70's and then it was more like music before the real concert. Nowadays, this kind of reggae punk is as good as anything else. Culture Shock is one of the best bands in this genre and you really hear traces of Subhumans in some of the songs and then I mean a song like What have we got to hide for example …… .There is nothing to hesitate about but it is just to buy and support an institution in the punk world. 21/10-2019

CULTURE SHOCK-EVERYTHING(3CD BLLURG RECORDS FISH 51)

Dick från Subhumans bildade ju denna grupp efter att Subhumans slutade att spela och innan Citizen Fish kom till. De hann med tre  LP och här har allt det samlats tillsammans med lite samlingslåtar och demos på tre skivor. En kulturgärning. Första skivan innehåller Go Wild och All the time som hade 8 låtar på varje skiva och det är en skiva fylld med reggaeliknande Subhumansmusik om man säger så för det är väldigt svårt att komma ifrån att Dick låter precis som han gör när han sjunger i Subhumans men musiken är mycket mer rytmisk men alltid väldigt intressant och med texter som berör. Punks on Postcards och Upside Down är ju klassiker och det är ju båda dessa skivor egentligen med sin skapunk. Andra skivan innehåller deras enda fullängdare Onwards+Upwards plus två livelåtar och en samlingsskivelåt Stonehenge.  Jag tycker att fullängdsformatet passar ypperligt till Culture Shock och det var tur att det blev en ”fortsättning” i och med Citizen Fish…..Det är samma driv som på första skivan med punkska och Dicks speciella röst och bonuslåtarna är riktigt bra att få till som extramaterial.  Tredje skivan innehåller två demos före skivorna Go Wild och Onwards & Upwards och några udda låtar som inte finns någon annanstans finns här och det är ju alltid roligt men demos är demos. 10/8-2011

********

CULTURE SHOCK-EVERYTHING(3CD BLLURG RECORDS FISH 51)

Dick from Subhumans formed this group after that Subhumans quit playing and before Citizen Fish came foreward, They did three LP:s and here have they gathered everything together with some compilationtracks and demos on three records. A cultural thing to do. The first record contains Go Wild and All the time which had 8 songs on each record and that is a record filled with reggaesimilar Subhumansmusic if you say so because Dick sounds the way that he does in Subhumans but the music is so much more rhythmic here but it´s always interesting and with good lyrics which touches me. Punks on Postcards and Upside down is aclassic songs and that is both these records I think. The second record contains Onwards and Upwards plus two livesongs and one compilationtrack Stonehenge. I think that the fullength format is superb for Culture Shocks music and that was good that it became a continuing with Citizen Fish…It´s the same drive as on the first record with punkska and Dicks special voice and the bonussongs is really good to get as extramaterial. The third record is demos from 1986 and done before the record Go wild and Onwards & Upwards and some odd songs which we never have heard is here and that´s good but demos are demos. 10/8-2011