CULTED-OBLIQUE TO ALL PATHS(CD-RELAPSE/PETTING ZOO)

Den här gruppen med en svensk vid rodret inleder med en låt som är över 19 minuter lång och det är extrem musik som på samma gång som den är väldigt svävande så är den väldigt hård. Svårt att jämföra med någonting egentligen och i releasebladet står det grupper som Winter, Unearthly Trance, Cough, Yob, Sunn0))) och jag kan inte mycket om den här typen av musik så det kanske är rätt. Vad jag tycker är fräckt är att det känns som en väldigt avslappnade musik och detta på ett bolag som kanske är kända för lite tuffare saker…Så min användning av denna skiva kommer vara i avslappnande syfte och då tror jag den fyller sitt syfte med bravur. 11/2-2014

******

CULTED-OBLIQUE TO ALL PATHS(CD-RELAPSE/PETTING ZOO)

This group with a Swedish at the helm begins with a song that is over 19 minutes long and it is extreme music at the same time as it is very vague so it is very hard and it´s hard to compare with anything really and on the release page it says groups like Winter, Unearthly Trance, Cough, Yob, Sunn0))) and I can not say much about this type of music so maybe it is right. What I think is cheeky is that it feels like a very relaxed music, and that on a recordcompany that is perhaps known for heavier stuff ... So my use of this CD will be the purpose of relaxation and then I think it does its job brilliantly. 11/2-2014