CTRL ALT DEL-HUMANITY CHAPTER ONE(CD-ART FROM THE HEART)

 

Här snackar vi tung musik och jag trodde det skulle vara någon slags hardcore och visst finns här säkert influenser från hardcore också men mest är det nog ett slags rapmetal eller något sådan som dominerar i inledningslåten Toxines. Men sedan har vi låtar av den hårdare och snabbare skolan men som en blanding av Thrash och hardcore tycker jag att CTRL ALT DEL drar över oss och skrämmer skiter i grannar och bekanta. Deras taggtrådsgitarrer och deathmetalliknande sång är på den nivån att det säkert kan göra en hel del människor rädda! Många är inte vana med den här typen av musik och skulle säkert hålla för öronen om den spelas men själv har jag svårt att sitta still…Roligt också att samma låtar nästan kommer efter de sex första fast då menar jag att det är snarliknande låtitlar…20/8-2021


*******

CTRL ALT DEL-HUMANITY CHAPTER ONE(CD-ART FROM THE HEART)

Here we talk heavy music and I thought it would be some kind of hardcore and certainly here are certainly influences from hardcore as well but mostly it's probably a kind of rapmetal or something like that that dominates in the opening song Toxines. But then there are songs of the harder and faster school but as a mix of Thrash and hardcore I think CTRL ALT DEL runs over us and scares the neighbors and acquaintances. Their barbed wire guitars and deathmetal-like vocals are at the level that it can certainly make a lot of people afraid! A lot of people aren't used to this kind of music and would certainly hold their ears if it's played but I find it hard to sit still myself... It's also funny that the same songs almost come after the first six, but then I mean it's rather similar songtitles... 20/8-2021