CSOD-GOING NOWHERE(CD)

Fick två mini-CD från denna grupp med 6 låtar på varje..Den här gruppen balanserar på en ganska tunn gräns mellan hardcore och punk tycker jag. De 6 låtarna är alla små tuffa pärlor i en rad av tuffa låtar. De har till och med fått in lite metal i några av låtarna. Väldigt tight sound tycker jag. Jag tänker på gamla grupper som tidiga Agnostic Front, Crumbsuckers och de grupper som blandade in lite metal i sin ganska tuffa punk. Jag tycker det låter bra och tufft och amerikanskt. Men de är engelska tror jag men det känns som om den amerikanska hardcoren ligger närmare än den engelska.  7/10-2014

*******

CSOD-GOING NOWHERE(CD)

Got two mini CD from this group with 6 songs on each..This group balancing on a pretty thin line between hardcore and punk, I think. The 6 songs are all tough little beads in a variety of tough songs. They have even gotten into some metal in some of the songs. Very tight sound I think. I think of the old groups like early Agnostic Front, Crumbsuckers and the groups blended into a little metal in its pretty tough punk. I think it sounds good and tough and it sounds American. But they are English, I think, but it feels like the American hardcore is closer than the English. 7/10-2014

CSOD-BEGINNING FO THE END(CD)

Andra skivan med CSOD som kom lite tidigare med undertiteln 666 trilogy part I: och part II är här ovanför. Här känns som om det är lite mer metal som är i omlopp när de spelar sin tuffa och tunga musik. Det är fräckt men denna skiva kändes inte riktigt färdig och jag vet inte om det är ljudet eller vad det är som jag inte riktigt är nöjd med. För det kan inte vara tyngden, melodierna eller snabbheten som jag vill klaga på utan det känns lite mer som inte skivan och låtarna var riktigt klar, helst då om man jämför med Going Nowhere men det kanske man inte skall göra och man kan ju se det som en bra utveckling. 7/10-2014

******

CSOD-BEGINNING FO THE END(CD)

The second disc with CSOD who came a little earlier with the subtitle 666 trilogy part I: and part II is above. It feels like there is a bit more metal in circulation when they play their harsh and heavy music. That is cheeky but this album did not feel quite ready and I do not know if it's the sound or whatever it is that I'm not really happy with. For it can not be heaviness, melodies, or the speed that I want to complain about, but it feels a bit more like not the disc and the songs were really ready, any time when compared with the Going Nowhere but maybe it should not be done and you can see it as a good development. 7/10-2014