CRYSTAL TEARS-GENERATION X(CD-7 HARD RECORDS 7H-033-2)

Detta verkar vara ett grekiskt band med en engelsk sångare eller kanske amerikansk. Musik som kan tilltala väldigt många för det känns som om musiken i bakgrunden är en typ av nu-metal/trash medan sångaren mer är inne på powermetalstuket och den vanliga sångstilen inom hårdrocken så därför blir bandet en ganska stor kontrast på något sätt. Det finns vissa break på skivan som jag tycker är riktigt bra och det är ju så jag jobbar ibland…jag bryter ner låtarna och hör vissa sekvenser som kan vara riktigt bra och det har Crystal Tears verkligen. Helt OK Metal-skiva….9/7-2010

******

CRYSTAL TEARS-GENERATION X(CD-7 HARD RECORDS 7H-033-2)

This semms to be a greech band with an English singer or maybe American. Music which can be liked by many people because it feels like if the music in the background is some sort of nu metal/trash but the singer is more into powermetalstyle and the usual songstyle in metal so therefore the band is a really big contrast in some way. There´s some breaks on the record which I feel is really good and that´s the way I work sometimes…I break down the songs to small sequences which can be really good and that have Crystal Tears really. An OK Metal-record….9/7-2010