CRY HAVOC-AND LET SLIP THE DOGS OF WAR(CD)

Här får vi 17 låtar och en av dessa låtar är den eminenta låten eller i alla fall eminenta låttiteln More Discharge, less Rise Against… Jag förstår hur de menar när jag hör deras musik men när man tänker efter att ha hört deras låtar så är Discharge riktigt mesiga också om man jämför med Cry Havoc för här går det fort som bara den och deras hardcore har smak av en massa saker och det går framförallt mycket snabbare och ibland blir det små grindinfluenser i deras musik men allt som oftast är det en ganska galen typ av hardcore och mycket av det galna kommer nog från sångaren. Jag tycker det är en uppfriskande stund vi får med gruppen och jag skulle nog säga att Cry Havoc är en grupp som många av er crustpunkare kommer att älska så får ni chansen…kolla in! 10/4-2015

*******

CRY HAVOC-AND LET SLIP THE DOGS OF WAR(CD)

Here we get 17 songs and one of these songs is the eminent song or at least eminent song title More Discharge, less Rise Against ... I understand what they mean when I hear their music but when you think after hearing their songs so Discharge really wimpy also if compared with Cry Havoc to go quickly like crazy and their hardcore has the flavor of a lot of things and it is above all a lot faster and sometimes there will be little grindinfluences in their music but usually it's a pretty crazy type of hardcore and a lot of crazy'll probably comes from the singer. I think it's a refreshing moment we get with the group and I would say that Cry Havoc is a group that many of you crustpunks will love so you get the chance ... check it out! 10/4-2015