CRUTCHES-DÖDSREVELJEN(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 069)

 

Ut ur skivomslaget ramlar ett papper och det är ett notblad med Revelj som spelas på trumpet som inledning på den här skivan. Annars är det inte mycket trumpet i Crutches musik och det kanske hade varigt fräckt men jag tror Crutches klarar sig utan det. Snabb hardcore är deras motto och då med låtar både på engelska och svenska och det känns riktigt trevligt att lyssna till dem. Alla vet ju hör hög klass svensk crustpunk håller och Crutches är verkligen inget undantag. I Du kan bli vad du vill så tar de till ett grepp som är typisk crustpunk musikaliskt och ni som har hört låten vet vad jag menar. Svårt att förklara hur jag menar annars. Jag tycker inte man behöver förklara så mycket mer om Crutches förutom att säga att deras musik är snabb, bra och lite halvgalen. Sångaren skriker verkligen ut sin ångest och det passar ypperligt till den snabba musiken. Kanske inte så att man precis hör vad han sjunger men det gör inte så mycket eftersom det finns ett textblad. Att jag aldrig tröttnar på sådan här musik….eller förresten varför skulle jag göra det? 5/12023


********

CRUTCHES-DÖDSREVELJEN(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 069)

 

Out of the album cover falls a piece of paper and there is a sheet music with Revelj playing on trumpet as a prelude to this record. Otherwise, there's not a lot of trumpet in Crutches music and it might have been cheeky but I think Crutches can do without it. Fast hardcore is their motto and then with songs both in English and Swedish and it feels really nice to listen to them. Everyone knows hear high class Swedish crustpunk holds and Crutches is certainly no exception. In You Can Be Anything You Want, they take to a gripe that is typical crustpunk musically and those of you who have heard the song know what I mean. Hard to explain how I mean otherwise. I don't think you need to explain much more about the Crutches except to say that their music is fast, good, and a little half-crazy. The singer really screams out his anxiety and it fits perfectly with the fast music. Maybe not that you can exactly hear what he's singing but it doesn't do much because there's a lyric sheet. That I never get tired of music like this....or by the way why would I be that? 5/12023