CRUSADERS-THROWING DOWN THE GAUNTLET(CD-RANDALE RECORDS RAN 044)

Crusaders har jag lagt in i oi-pärmen och det kanske är rätt men det känns som om det finns mer influenser här än bara oimusik om man säger så. Här är det gammal hederlig punk som också fått sin beskärda del av influens när tyska Crusaders sjunger sina låtar. Denna gång sjunger en tysk grupp på engelska och det känns trots allt helt OK. Det känns framförallt som de har kul när de spelar sin musik. Det är musik som man kan tralla med i sjunga med i dansa loss till…ja ni vet hela kittet när det gäller punk/oimusik. Jag kommer lite att tänka på en grupp som Peter and the Test Tube Babies även om det inte är jättelikt musikaliskt men det finns vissa referenser. 11/3-2015

*******

CRUSADERS-THROWING DOWN THE GAUNTLET(CD-RANDALE RECORDS RAN 044)

Crusaders have I put into the oi-binder and it might is right but it feels like there is more influence here than just oimusic if you say so. Here is the good old punk who also had their fair share of influence when the German Crusaders sing their songs. This time singing a German group in English and it feels after all quite OK. It feels especially as they have fun when they play their music. It is music that you can sing with the sing along to dance away to the ... well you know the whole kit when it comes to punk / oimusic. I'm going a little to think of a group that Peter and the Test Tube Babies although it is not enormous musical but there are some references. 11/3-2015

CRUSADERS-THE ANGER INSIDE(CD-RANDALE RECORDS RAN 012)

Den här skivan har nästan tio år på nacken men de 15 låtarna håller riktigt bra ännu. Det är riktigt snabb punk vi får höra efter det långa introt. Jag skulle nog inte säga att det är oimusik precis utan här är det mer vanliga punkinfluenser egentligen. De kanske ser ut som ett oiband men de låter mer som ett helt vanligt punkband med små hardcoreinfluenser på denna skivan. Jag tror de hade vunnit lite mer om de sjungit på tyska faktiskt för då tror jag att de skulle vara lite mer annorlunda än de låter nu…Men egentligen spelar det ingen roll för jag gillar det ändå och Crusaders ganska tuffa sound tilltalar mig ganska mycket och jag tror nog att ni kommer att gilla det också för om ni gillar punkrock i den gamla skolan gillar ni detta också. 11/3-2015

*******

CRUSADERS-THE ANGER INSIDE(CD-RANDALE RECORDS RAN 012)

This album has been almost ten years old but the 15 songs are really good yet. It is really fast punk we are told by the long intro. I would not say that it is just oimusik but here it is more usual punk influences, however. They may look like a oiband but they sound more like an ordinary punk band with small hardcore influences on this record. I think they had won a little more if they sung in German actually because then I think they would be a little more different than they sound now ... But really it does not matter because I like it anyway and Crusaders pretty tough sound appeals to me quite a lot and I do think that you will like it too because if you like punk rock in the old school do you like this too. 11/3-2015