CRUNCH-BRAND NEW BRAND(CD)

Sulo är tillbaka med sin dröm grupp med folk från Clah, Cockney Rejects och Sham 69 och lägg till detta Idde Schultz på sång och keyboard. Precis som på första skivan så är det en skiva som är fylld av snygga popmelodier klädda i en 77-punkskrud och grupper som Boys och liknande är verkligen något som varit stilbildande här. I Neon Madonna tycker jag att det finns spår av Clashs Bankrobber ibland även om det inte är en reggaelåt. De blandar tuffare alster med dessa poppiga dängor som oftast är deras signum och körerna sitter som gjutna tycker jag och klart är att gruppen måste vara en av de bästa i sin genre och det klart det finns lite av den här typens musik och framförallt att spela musik överhuvudtaget och börjar man räkna på det så finns det väl runt 140-150 års erfarenhet här. Detta är inte ett faktum som gör att de är tråkiga, tvärtom det är musik som är intressant eftersom de egentligen kan tilltala så många olika typer av musikfolk. 19/4-2015

********

CRUNCH-BRAND NEW BRAND(CD)

Sulo is back with his dream team with people from Clah, Cockney Rejects and Sham 69 and add this Idde Schultz on vocals and keyboards. Just like on the first disc, it's an album that is full of stylish pop melodies dressed in a 77-punk style and groups like Boys and the like is really something that has been a trend-setter here. The Neon Madonna, I think there are traces of Clash Bankrobber sometimes even if there is a reggaesong. They mix tougher things with these pop tunes that usually are their hallmark and choirs sits as cast, I think, and it is clear that the group must be one of the best in its genre, and it is clear there is little of this type of music and especially playing music whatsoever and begins to count on it so there well around 140-150 years experience here. This is not a fact that makes them boring, on the contrary, it is music that is interesting because they really can appeal to so many different types of music people. 19/4-2015