CRUDE CARESS-ZOMBIE(CD-SINGEL)

Endast tre låtar på denna skiva och det är Zombie, Scary mummy och Werewolf, baby och det är tre låtar i horrorpunkstil skulle jag nog vilja säga. Det är lite replokalsljud på denna skiva men det ger faktiskt ett sound som är fräckt. För den här typen av musik skall vara lite distad tycker jag och det har Crude Caress lyckats med här.  Det är en grupp med framtidsutsikter tror jag och nu skall jag lyssna på den långa skivan nedan. 27/7-2015

*******

CRUDE CARESS-ZOMBIE(CD-SINGEL)

Only three songs on this album and it is Zombie, Scary Mummy and the Werewolf, baby and there are three songs in the horror punk style, I would probably say. It's a little rehearsal room sound on this record but it actually gives a sound that is brazenly. For this kind of music should be a little distorted, I think, and it has been so that Crude Caress succeeded here. There is a group of prospects, I think, and now I listen to them on the long disc below. 27 / 7-2015

CRUDE CARESS-RUINED LANDS BROKEN NATIONS(CD) 

Så lång kanske inte denna skiva var och det är helt annat ljud. Här får vi 16,5 minuter av en mer UK82 liknande punkmusik och det är riktig bra tycker jag. Med låtar som Traumatised generation, Human Warfare(med en underbar bas som får mig att tänka på gamla gruppen Eater) och Töffrock till exempel. De har som sagt verkligen fått till ett sound som jag gillar och det är snabbt och tungt men med så mycket bra punkmelodier och denna bas som jag verkligen avgudar. Tyvärr går skivan väldigt fort över och jag vill ha mer. Någon låt är på tyska (tror jag) och i det stora hela gillar jag detta riktigt mycket. Crude Caress är verkligen en grupp som blandar gammal bra punk med UK 82 och med nyare tongångar på ett ypperligt sätt och skivan...ja den sätter jag på igen. 27/7-2015

********

CRUDE CARESS-RUINED LANDS BROKEN NATIONS(CD) 

So long might not  this disc was, and it's completely different sound. Here we get 16.5 minutes of a more UK82 like punk music and it's real good I think. With songs like Traumatised generation, the Human Warfare (with a wonderful bass that makes me think of the old group Eater) and Töffrock for example. They have, as I said really got to a sound that I like and it is fast and heavy but with so much good punk melodies and this base that I really adore. Unfortunately, the disc gone over us very quickly over and I want more. Some song in German (I think) and on the whole I like this a lot. Crude Caress is really a group that mixes good old punk with UK 82 and with newer noises in a great way and the disc ... well it puts me on on it again. 27/7-2015