CRUACHAN-FOLKLORE(CD HAMMERHEART RECORDS 715392 008023/BORDER) Sådant här gillar jag. Hårdrock blandat med folkmusik. Man får en lite medeltida touch på sin musik ibland och lite grand tänker jag på Jethro Tull. En  kvinnlig sångerska gör inte saken sämre och att Shane McGowan medverkar som gästsångare låter saken bli ännu bättre. De stämningar som piskas upp på skivan är riktigt grymma och jag vill bara höra mer av sådan här musik som verkligen sticker ut och det är roligt med en grupp som vågar gå emot strömmen och inte bara spela musik som är populär(SJU) 10/4-02

CRUACHAN-FOLKLORE(CD HAMMERHEART RECORDS 715392 008023/BORDER) this thing I really like. Heavy metal mixed with folkmusic. You got the middleage touch on the music sometimes and sometimes I think of Jethro Tull. A female singer doesn´t make the thing worser and that Shane McGowan is on the record as a guest singer makes the thing even better. The feelings that grows when I hear this record is really fine and I only want to hear more of this music which really sticks out and it´s fun with a group which dare goes against the strem and don´t only play music which is popular(SEVEN) 10/4-02