CROWBAR-THE SERPENT ONLY LIES(CD-SPV 271692/BORDER)

Crowbar är verkligen en grupp som vet hur man ska spela tung music, De vet också hur de ska ta sig upp för en uppförsbacke med stil. För det är nästan så det låter…som om gruppen springer i uppförsbacke och det blir tyngre och tyngre men de lyckas komma över krönet och ner på andra sidan med sina låtar. Jag är en fanatiskt beundrare av den här typen av doomig metal och det blir så rått på något underbart vis utan att egentligen spela rå musik men tyngden ger en råhet av sällan skådat slag! Gillar ni både Amebix och annan tung musik så tror jag säkert att Crowbar är en grupp för er som gillar att bli överkörda och då menar jag av musik såklart….underbar känsla. 27/10-2016


********

CROWBAR-THE SERPENT ONLY LIES(CD-SPV 271692/BORDER)

Crowbar is really a group that knows how to play heavy music, they also know how to get up for an uphill climb in style. For it is almost as it sounds ... like a group runs uphill and it gets heavier and heavier, but they manage to get over the crest and down on the other side with their songs. I am a fanatic fan of this type of doomy metal and it will be so raw in some wonderful way, without really play raw music but the weight gives a roughness seldom seen! Do you like both Amebix and other heavy music, so I'm sure the Crowbar is a group for those who like to be run over and I mean of course by the music ... .wonderful feeling. 27 / 10-2016

CROWBAR-LIFESBLOOD FOR THE DOWNTRODDEN(CD-CANDLELIGHT CANDLE109CD/PLASTIC HEAD)

Doom kallas visst sådan här musik men då borde Black Sabbath ha kallats doom också en gång i tiden när de startade sin karriär. Crowbar spelar fruktansvärt tung musik och den är ganska långsam på samma gång men ändå får de till ett driv av sällan skådat slag. Om Metallica, Slayer osv är ett expresståg så är Crowbar ett godståg som drar på ett mycket tyngre lass men de lyckas hela tiden hålla spåret och lyckas därför få fram sin musik på detta underbara vis. Jag brukar inte headbanga(och gör det inte idag heller) men jag är nästan böjd att böja till detta. 20/1-05

*******
CROWBAR-LIFESBLOOD FOR THE DOWNTRODDEN(CD-CANDLELIGHT CANDLE109CD/PLASTIC HEAD)

This is called doom but then should Black Sabbath also have been called doom once upon a time when they started their career. Crowbar plays really heavy music and that is really slow in the same time but they have a driven music anyway. And if Metallica , Slayer is a expresstrain then is Crowbar a goods train which is carrying a heavy weight behind them but they seems to be on the track all the time and therefore they can get us this lovely music in this way. I don´t use to headband(and I don´t do that today either) but I´m almost is bowing myself to do it today. 20/1-05