CRIPPLED FOX-MORE FUN MORE THRASH(KASSETT)

Jag har äntligen fått tag i en kassettbandspelare och kan ta itu med lite kassetter som har blivit skickade till mig. Detta är inspelat i Budapest, Ungern så jag att för givet att de är därifrån. I alla fall drömmer jag mig tillbaka till gamla punkkassetter man köpte och bytte till sig förr i tiden. Kvaliteten är ändå ganska bra och musikaliskt går det fort, riktigt fort. Det är en blandning av THRASH och hardcore och det är en riktigt trevlig lyssning detta. Som vanligt tränar jag till vinyl och kassetter och det är perfekt med sådan här adrenalinstinn musik och träna till den. Man kör crosstrainern extra fort när de gör sina korta låtar och de gör det med finess ilska och talang. Visst många skulle säkert kalla det oljud men jag tycker det är bra och tuff musik som får mig att vilja höra mer. Men på samma gång är det kanske tur att låtarna är såpass korta som de är för skulle de vara fyra fem minuter långa skulle jag vara död nu. 7/5-2015

*******

CRIPPLED FOX-MORE FUN MORE THRASH(KASSETT)

I finally got hold of a cassette and can deal with some cassettes that have been sent to me. This is recorded in Budapest, Hungary so I assume they are there. In any case, I dream myself back to old punk cassettes I bought and exchanged in the old days. The quality is still pretty good and musically, it is fast, really fast. It's a mixture of thrash and hardcore and it's a really nice listening this. As usual, I'm training to vinyl and cassettes, and it is perfect with this kind of adrenaline pumping music and train for it. The crosstrainer are extra fast when they make their short songs and they do it with finesse anger and talent. Sure many would certainly call it noise, but I think it's good and tough music that makes me want to hear more. But at the same time, it may turn to the songs is so short as they are for, they would be four five-minute I would be dead now. 7/5-2015

CRIPPLED FOX/STEP ON IT-TRIBUTE TO TONY SOPRANO(LAST CAUSE RECORDS LXCX 009)

Lätt hysterisk skiva. Step on It spelar fem snabba låtar i grindcoretempo och man hinner nästan inte att sätta på skivan eller rättare sagt deras låtar innan det är slut. Men det roliga med låtarna är att de ändå låter bra och man hör faktiskt texterna riktigt bra! Crippled Fox har mycket låtar om Tony Soprano och jag har ingen connection till honom alls egentligen. Men låtarna är i en stil som vi kan kalla grindcore här med och jag tror säkert att ni som är inne på den typen av mosh/grindcore eller liknande skulle uppskatta detta. För min del kan det bli lite väl mycket…13/2-2015

******

CRIPPLED FOX/STEP ON IT-TRIBUTE TO TONY SOPRANO(LAST CAUSE RECORDS LXCX 009)

Easy hysterical disc. Step On It plays five fast songs of grindcore pace and you have time almost not turn on disc or rather their songs before it is finished. But the fun with the songs is that they still sound good and you hear the lyrics actually really good! Crippled Fox has a lot of songs about Tony Soprano and I have no connection to him at all really. But the songs are in a style that we could call grindcore here with and I'm sure that you who are on the kind of mosh / grindcore or similar would appreciate this. For my part, it may be a bit much ... 13/2-2015

CRIPPLED FOX/SHINING-SPLIT(SINGEL FFUD REC)

Shining inleder denna skiva med en riktigt snabb låt i sann thrash/moshanda och jag gillar det jag hör faktiskt för det är välspelat och trots att det går ganska fort så har de total koll på vad de gör. Den andra låten de spelar på skivan är en Attitude adjustment cover och de gör den med kärlek…helt klart! Crippled Fox har en lite annan utformning på sina låtar. 6 låtar har de på sin sida och här moshas det verkligen. De kommer ju från Ungern och det är ju lite kul bara det. Det går fort som bara den men jag tycker verkligen de lyckas med att hålla sig på banan även om det går vansinnigt fort. Fräckt och coolt ät det ändå. 13/2-2015

******

CRIPPLED FOX/SHINING-SPLIT(SINGEL FFUD REC)

Shining opens this record with a really fast song in true thrash / moshspirit and I like what I hear is actually for it is well played, and even though it goes pretty fast so they have total control over what they do. The second song they play on the disc is an Attitude Adjustment cover and they do it with love ... for sure! Crippled Fox has a slightly different design of their songs. 6 songs they have on their side and this moshing it´s really good. They come from Hungary and it's a bit of fun just that. It's fast as hell but I really think they manage to keep themselves on track even if it is insanely fast. The striking and cool ate it anyway. 13/2-2015