CRIMSON GHOSTS-LEAVING THE TOMB(CD-FIEND FORCE FF-013/BORDER) Den här gruppen har medlemmar som ser ut som de är döda eller I alla fall har kommit upp ur graven för någon timme sedan. Roligt med en ny ”trend” med grupper som låter som Misfits eller i varje fall som band i dess närhet. De här 15 låtarna är fyllda av horrorpunk eller vad man skall kalla det och sångaren håller nästan samma klass som Glen Danzig.  Snabb punk med mycket körer och ni vet hur det brukar låta och jag tycker nog att Crimson Ghosts gör detta riktigt bra utan att bli en kopia av sina ”idoler”(SJU) 2/6-05

CRIMSON GHOSTS-LEAVING THE TOMB(CD-FIEND FORCE FF-013/BORDER) This group have members which looks like if they´re dead or anyway have been coming up from the grave some hours before this album was recorded. It´s funny with a new “trend” with groups who sounds like Misfots or maybe in the nearness of Misfits. These 15 songs is filled with horrorpunk or what to call it and the singer holds the same class as Glen Danzig (almost). Fast punk with much choirs and you know how it often sound and I think that Crimson Ghosts does this really good without being a copy of their “idols”(SEVEN) 2/6-05