CRIMINAL-NO GODS NO MASTERS(CD METAL BLADE CD 081-104292/BORDER) Helt galen framsida på denna skiva är det i alla fall, en man som håller på att falla sönder men som lagas med hjälp av suturer, säkerhetsnålar och så vidare. Musiken är väl ganska trasig den med och man kan ju tänka att det är människor med trasig bakgrund som gör sådan här musik. Men detta kan ju diskuteras men i alla fall till musiken nu, och det är tung, grindig metal med inslag av lite långsammare partier.  Man får den aggressiva känslan när man lyssnar på dem och det känns ju egentligen ganska härligt.(SEX) 9/2-04

CRIMINAL-NO GODS NO MASTERS(CD METAL BLADE CD 081-104292/BORDER)Really mad cover on this record is it anyway, a man who´s going to fall apart med he is fixed with help from needle and thread, safety pins and so on. The music is really torned that too and you can think that it´s persons with really torned grownuptimes who´s doing music like this. But that can we discuss some else place but to the music right now, it´s heavy, grinding metal with some mixes from slower parts. But you get the aggressive feelings that you should have and that´s a really nice feeling.(SIX) 9/2-04