CREMATORY-MONUMENT(CD-SPV 269482/BORDER)

 

Crematory är ju tyskar och de sjunger både på tyska och på engelska. Jag gillar verkligen gruppen för deras väldigt tuffa sound med en sångare som låter riktigt rått blandas med skönsång tillsammans med riktigt bra melodier. Synthen som ligger som en matta är läcker tycker jag och ger musiken ännu mer tyngd och ger mig positiva rysningar mest hela tiden. Det som är emot gruppen skulle kanske vara att låtarna ibland blir lite för lika varandra för deras sound känns lite svårt att variera men på samma gång är det positivt för de har funnit sin egen stil och den ska de inte ta sig ifrån tycker jag. De 12 låtarna håller världsklass i den här typen av hård musik och blanda Rammstein med gothmetal och lägg till lite speed så tycker jag att jag har beskrivit gruppen för de som inte har hört dem förut på ett bra sätt. 1/4-2016


*******

 

CREMATORY-MONUMENT(CD-SPV 269482/BORDER)

Crematory is from Germany and they sing both in German and in English. I really like the group because of their very tough sound with a singer who sounds really raw mixed with really good vocals with really good melodies. The synth lying like a carpet and it is delicious, I think, and gives the music even more weight and give me positive shivers all the time. The thing which is against the group would perhaps be that the songs sometimes gets a little too similar for their sound seems a bit hard to vary, but at the same time it is positive because they have found their own style and they shall not give that away, I think. The 12 songs are world class in this kind of hard music and mix Rammstein with goth metal and add some speed so I think I have described the group for those who have not heard them before in a good way. 1/4-2016