CRAVATS-IN….TOYTOWN(2CD OVERGROUND RECORDS OVER 129CD)

En dubbel CD med en grupp som jag hade en singel med från Crass Records eller om det var Small Wonder. Jag tror att jag minns att de var lite udda då….För de har instrument som klarinett och saxofon i sin sättning som Svor Naan spelar…ganska fräck musik på något sätt ändå…kanske inte punk som man tänker sig punk precis men det känns verkligen som om den här gruppen är punk på det sättet det ”är tänkt”. De gör precis som de vill och spelar den typen av musik som de gillar. Jag tänker lite på en grupp som Pere Ubu ibland och det kanske inte är helt rätt men jag tycker nog inte det är en helt fel jämförelse i några av låtarna. Även B 52´s och Devo har sina likar här… Jag gillar väl mest Small Wonder-låtarna som finns på CD 1….2/8-2012

******

CRAVATS-IN….TOYTOWN(2CD OVERGROUND RECORDS OVER 129CD)

A double CD with a group which I had a single with on Crass Records or if it was Small Wonder. I think I remember that they were a little bit odd then…Because they have instruments like clarinet and saxophone in their line-up as Svor Nann is playing…really cool music in nsome way anyway…maybe not punk in the way you think about punk but this group feels really much punk because they´r epunk in the way that it “is meant to be”. They do as they want and they play the music they want. I think about a group like Pere Ubu sometimes and that´s maybe not totally right but not a wrong comparison in the songs. Also B 52´s and Devo have their likes here…I think I most like the Small Wonder-songs on the first CD….2/8-2012