CRASH NOMADA-EN RISPA I EVIGHETEN8CD-BIRDNEST BIRD227CD)

Våra egna folkrockare i Crash Nomada har lyckats med att göra en riktigt bra skiva igen. Titellåten avviker lite från det vanliga när det gäller gruppen musikaliskt tycker jag och det är ett mer suggestivt sound än vi är vana vid. Hata din identitet har ett sound som jag verkligen gillar och där blir det nästan lite reggaegung i bakgrunden och det är också en intressant låt. Jag saknar ett textblad för jag vill verkligen se och höra vad de sjunger även om det oftast hörs. Men det som jag gillar bäst är när de har soundet som gör att man inte hör om det är musik från medeltid eller om det är modern musik som i Ragnarök till exempel. Så om ni läste folkrock i början så bli inte besvikna om ni inte tycker att det låter so Pogues, eller något sådant utan här är det en mer nordisk typ av folkrock med lite gypsyinfluenser. Gillade ni Big Fish en gång i tiden så tror jag faktiskt attn i skulle kunna uppskatta Crash Nomada riktigt mycket.  Nog skitsnackat och gör er själva en tjänst…skaffa den här skivan! För detta är en hård upplevelse på ett mycket positivt sätt. 16/5-2022

 

********

CRASH NOMADA-EN RISPA I EVIGHETEN8CD-BIRDNEST BIRD227CD)

Our own folk rockers in Crash Nomada have managed to make a really good record again. The title song deviates a bit from the usual when it comes to the group musically I think and it's a more suggestive sound than we're used to. Hata din identitet has a sound that I really like and there it almost gets a little reggaeswing in the background and it's also an interesting song. I miss a text sheet because I really want to see and hear what they sing even though it is most often heard. But what I like best is when they have the sound that means that you don't hear if it's music from the middleage or if it's modern music like in Ragnarök for example. So if you read folk rock in the beginning then don't be disappointed if you don't think it sounds like Pogues, or something like that, but here it's a more Nordic type of folk rock with some gypsy influences. If you liked Big Fish once upon a time, I actually think you could appreciate Crash Nomada really much. Enough and doing yourselves a favor... get this record!  Because this is an hard experience in a positive way. 16/5-2022

CRASH NOMADA-CRASH NOMADA(CD-TRANSNATIONAL RECORDS TNR009CD)

Det var längesedan förra skivan kom men nu är Crash Nomada tillbaka. Det var ju musik som jag tyckte lät som Gogol Bordello på förra skivan och det är ingen skillnad på det nu. Men den stora skillnaden är ju att Crash Nomada sjunger på svenska och det gör hela anrättningen riktigt intressant och en blandning av punk, folkmusik, gypsy etc etc och det är egentligen svårt att sätta in dem i ett speciellt fack. Det enda man kan säga om gruppen är att de är skitbra! Det svänger som bara den och man vill bara ställa sig upp och dansa och en konsert med gruppen kan jag tänka mig är en svettig upplevelse för det är verkligen musik som berör och är dansant. Till och med nästan renodlad punkrock i Stenålderssjäl och det värmer mig riktigt mycket. Detsamma gäller i Det här är ditt liv.  Riktigt bra driv i låtarna och man vill bara höra mer och mer av gruppen hela tiden. Efter hand som skivan går tycker jag det känns orättvist med Gogol Bordello stämpeln för de har verkligen utvecklats och spretar åt många sköna musikhåll och kolla in skivan med en gång. 17/10-2018

********

CRASH NOMADA-CRASH NOMADA(CD-TRANSNATIONAL RECORDS TNR009CD)

It was long since the last album came but now the Crash Nomada is back. It was music that I thought sounded like Gogol Bordello on the last album and there is no difference to it now. But the big difference is that Crash Nomada sings in Swedish and it makes the whole arrangement really interesting and a mix of punk, folk music, gypsy etc etc and it's really hard to put them in a special style. All you can say about the group is that they are really good! It just swings and you just want to stand up and dance and a concert with the group I can imagine is a sweaty experience because it's really music that is touching and danceable. Even almost pure punk rock in Stenålderssjäl and it really warms me up. The same is true in det här är ditt liv. Really good drive in the songs and you only want to hear more and more of the group all the time. As the disc goes, I think it feels unfair with the Gogol Bordello stamp because they have really developed and go to many different styles and check out the record right away. 17/10-2018

CRASH NOMADA-ATLAS POGO(CD-TRANSNATIONAL RECORDS/TRIADA)

Efter vad jag förstår så är detta fortsättningen på Dorlene Love och det ser ut om man tittar på omslaget bli en riktigt trevlig upplevelse. Ni som har hört en grupp som Gogol Bordello kommer att känna igen den här typen av musik. Folkpunk som det verkligen svänger om och det är mer gypsypunk stil på detta mer än att det är det irländska arvet som har format Crash Nomada. Men det som slår mig mest är att man blir så jävla glad när man lyssnar till gruppen och jag som inte brukar gilla att dansa känner att det faktiskt spritter i benen en hel del. En riktigt intressant skiva är det i alla fall och jag tror helt säkert att ni som gillar Pogues, Sir Reg, Men They Couldn´t Hang och Gogol Bordello kommer att avguda detta. 22/2-2012

********

CRASH NOMADA-ATLAS POGO(CD-TRANSNATIONAL RECORDS/TRIADA)

After what I understand so is this the continuing story of Dorlene Love and as it looks on the cover so will this be a really nice experience. You have heard a group like Gogol Bordello will recognize this type of music. Folkpunk which it really swings when you listen to and it´s more gypsypunk on this one than it is the irish sound heritage which have formed Crash Nomada. But the thing that hits me is that I become so fucking happy when I listen to the group and I who don´t like to dance feels that my legs will go up and dance a lot. A really interesting record is it anyway and I think that you who likes Pogues, Sir Reg, Men They Couldn´t Hang and Gogol Bordello will like this a lot. 22/2-2012