CRASHED OUT-AGAINST ALL ODDS(CD-DEMONS RUN AMOK DRA 198)

Den här gruppen intervjuade jag ju för några år sedan och det är härligt att se och höra att de har fortsatt att spela. Gitarristen hoppar högt på skivomslaget och det gör jag också när jag hör nya skivan för den här skivan är fylld av streetpunk av yppersta slag. 16 låtar som behandlar det ena och det andra och jag älskar låtar som hyllar punken som Against all odds gör till exempel.  Är ni inne på grupper som Booze & Glory, Cockney Rejects och den typen av musik så tror jag att Crashed Out passar som handen i handsken om man säger så. Sångaren låter sådär lagom arg och musik är meldoisk precis som den ska vara i den här typen av punkrock och man marker att de här grabbarna lever för punkrock och det gör ju många av oss och det är skönt att det tar sig sådant här uttryck. Det kanske inte är någon ny musik precis men varför uppfinna något nytt när man kan spela bra musik med andra ackordföljder än de som redan är gjorda och få till en sådan bra musik som Crashed Out får till. Så pallra er till datorn och beställ skivan…ni blir inte besvikna! Intressant låt den sista på skivan The Coat där det handlar om att han köpte en gammal jacka med ett brev från en soldat från första världskriget. 1/7-2022

********

CRASHED OUT-AGAINST ALL ODDS(CD-DEMONS RUN AMOK DRA 198)

I interviewed this group a few years ago and it's great to see and hear that they've continued to play. The guitarist jumps high on the album cover and so do I when I hear the new record because this record is filled with street punk of the highest kind. 16 songs that deal with this and that and I love songs that celebrate punk like Against all odds do for example. If you're into groups like Booze & Glory, Cockney Rejects and that kind of music, I think Crashed Out fits like a glove if you say so. The singer sounds so angry and music is meldoic just as it should be in this kind of punk rock and you know that these guys live for punk rock and many of us do and it's nice that it takes on such an expression. It may not be a new music exactly, but why invent something new when you can play good music with different chord sequences than the ones already made and get to a good music that Crashed Out gets to. So get to the computer and order the record... you will not be disappointed!  Interesting song the last on the album The Coat where it is about buying an old jacket with a letter from a soldier from the First World War 1/7-2022

CRASHED OUT-20 YEARS(MINI-CD-RANDALE RECORDSRAN 213)

Crashed Out är ju ett oi/streetband som har hållit på länge och de är också ett av de bättre måste jag säga. Här ger de ut 4 låtar och i låten 20 years strong sjunger de ”The adrenalin rush before we start, songs you know come from the heart” och det är ju verkligen en känsla man får när man lyssnar på dem. Att musiken kommer från hjärtat på gruppen . Det enda som är tråkigt med den här skivan är ju att det bara är fyra låtar för precis när man börjar få smak på skivan så får man sarata om den igen och jag skulle nog vilja ha haft 8-9 låtar till. Sångaren låter precis rätt till den här musiken och jag är väldigt glad att jag fick lyssna till denna just idag faktiskt för jag tycker att Crashed Out är ett av de bästa banden i genren just nu och på något konstigt sätt låter de inte som alla andra band! 2/7-2015

********

CRASHED OUT-20 YEARS(MINI-CD-RANDALE RECORDSRAN 213)

Crashed Out're an oi / street band that has held for a long time and they are also one of the better I must say. Here they give out four songs and the song 20 years strong, they sing "The adrenaline rush before we start, you know songs come from the heart," and that's really the feeling you get when you listen to them. The music comes from the heart of the group. The only thing that is disappointing with this album is that it's only four songs for just when you start to get the taste of the disc to get it to start again, I'd probably like to have had 8-9 songs for. The singer sounds just right for this music and I'm very happy that I got to listen to this just today actually because I think that Crashed Out is one of the best bands in the genre right now, and in a strange way will they be like all the other bands ! 2/7-2015

CRASHED OUT-BACK FOR MORE/HERE NOW AND REAL(CD)

Efter att jag hade intervjuade Crashed Out skickade de detta till mig, en bränd skiva med två skivor på. Först ut är 7-låtars skivan Back for more som de tycker känns som en demo mycket beroende på ljudet. Jag tycker den är OK ljudmässigt och helt klart är det streetpunk av riktigt bra kvalitét. Jag hör både Angelic Upstarts, Business och Cocksparrrer här och så hör jag Crashed Out såklart. Here now and real är en orgie i bra streetpunk och de får till det där ljudet som jag gillar så i några av låtarna…lyssna på From The Darkness så förstår ni vad jag menar.  Inget nytt kanske men ack så bra.10/2-09

********

CRASHED OUT-BACK FOR MORE/HERE NOW AND REAL(CD)

After that I have interviewed Crashed Out they sent this record to me, a burned record with twop records on. First out is the 7-track record Nack for more which they feels that it feels like a demo much depending on the sound. I think it´s Ok in the sound and it´s obvious that this is streetpunk of really good quality. I can hear both Angelic Upstarts, Business and Cocksparrrer here and I can hear Crashed Out too. Here and now is an orgie in good streetpunk and they get the sound I like in some of the songs…only listen to From The Darkness so can you understand what I mean. Nothing new maybe but really good. 10/2-09

CRASHED OUT-FAST LOOSE & LIVE(CD-I WANT IT RECORDS 01)

Crashed Out har jag två skivor med innan och nu fick jag en live med gruppen. Det är bra ljud på skivan och publiken verkar vara med på noterna ganska bra. Kanske lite tunt med låtar…bara 13 stycken men de kanske inte kör mer på scen…inte vet jag. Som en blandning av Anti-Nowhere League, Cockney Rejects och Business kör de över oss med en glädje av sälla skådat slag. Fat punks don´t pogo är en av låttitlarna men det stämmer inte men det klart jag försökte poga för någon månad sedan och det var jobbigt ;-) Men ljudet är inte sådär finputsat men det är inte heller för risigt så man bara gör publiken utan det känns som om de har lyckats hitta livekänslan och Crashed Outs streetpunk gör mig glad. 7/1-09

********

CRASHED OUT-FAST LOOSE & LIVE(CD-I WANT IT RECORDS 01)

Crashed Out have I two records with before and now I got a liverecord  with the group. It´s good soundquality on the record and the audience seems to be with the group.Maybe a little bit thin with only 13 songs but they maybe not do more on a gig…I don´t know. As a mix of Anti-Nowhere League, Cockney Rejects and Business they drive over us with a happiness that we haven´t seen for a while. Fat punks don´t pogo is one of the tracks but that´s not right but of course I tried to pogo a month ago and it was really hard ;-) But the sound is so good so it´s to polished but it´s not so bad that you only hear the audience but it feels like if they have found the livespirit and Crashed Outs streetpunk makes me happy. 7/1-09

CRASHED OUT-PEARLS BEFORE SWINE(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 260)

The one and only street rock n roll står det på deras hemsida. De har spelat med en massa andra band i samma stil och det är klart habil streetpunk och det är kul med en nyutgivning på Captain Oi också även om återutgivningarna håller mycket hög klass. Ni vet hur streetpunk låter och Crashed Out följer mallen ganska bra för den typen av punkrock och den är väl aldrig fel att följa. Fat punks don´t pogo är en rolig låt med en text som är rolig och där påminner de mig om Peter and the Test Tube Babies och det är väl inte ett fel band att jämföra med. 19/10-05

********

CRASHED OUT-PEARLS BEFORE SWINE(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 260)

The one and only street rock n roll it´s written on their website. They have played with a lot of bands in the same style and it´s really good streetpunk they do and it´s fun with a newreleasing on Captain Oi even if the rereleases holds very high class. You know how streetpunk sounds and Crashed Out follows that style really good and it´s doesn´t matter because that is a really good type of punkrock. Fat punks don´t pogo is a funny song and there they remind me about Peter and the Test Tube Babies and that´s never wrong to be compared with them. 19/10-05