COYOTES-ONLY TO CALL IT HOME(CD-SWELL CREEK RECORDS SWCR 060)

Börjar med en trevande inledning eller rättare sagt lugn intro. För att sedan gå över till någon slags ganska långsam men mycket känslofylld hardcore i emostuket och jag uppskattar verkligen deras stil. Det är vackert man tänker på många olika saker och det bästa är nog att ligga på en soffa och bara njuta av deras alster och bara suga in musiken i sitt huvud. För Coyotes är verkligen ett band som vet hur man skall behandla sina instrument med respekt och göra musik på ett sätt som låter farlig fast den är ganska lugn. Kanske inte lugn med popmått mätt men jag tycker den känns ganska lugn om man jämför med hur hardcore kan låta. Det tar absolut inte ifrån de att det är bra och ganska annorlunda. Att ta in en kör som i Afraid to fine är yppersta världsklass och det ger de och eget sound i denna annars så ganska enkelspåriga hardcorevärld. Kolla in de med en gång. 15/8-2015

********

COYOTES-ONLY TO CALL IT HOME(CD-SWELL CREEK RECORDS SWCR 060)

Starting with a tentative start, or rather calm intro. And then move to some kind of rather slow but very emotional hardcore in emostyle and I really appreciate their style. It is beautiful to think of many things and the best is enough to lie on a couch and just enjoy their creations and just soak up the music in his head. Coyotes are truly a band that knows how to handle their instruments with respect and make music in a way that sounds dangerous though it is quite calm. Maybe not peace with popmeasure measured but I think it feels quite calm in comparison with how hardcore sounds. It will certainly not from those that are good and quite different. To bring in a choir in Afraid to fine is world class and it gives and the own sound in this otherwise fairly simplistic hardcore world. Check out at once. 15/8-2015