COWBOY SRUFER-ZIHUATENEJO(CD-SINGEL-SEEDLESS RECORDS) Jag vet inte riktigt hur denna skiva hamnade hos mig men här är den nu. Den här musiken skall tydligen vara soundtrack till någon film. En skum inledning med munspel och instrumental musik och det är nog egentligen inget för mig det här riktigt även om det växer lite grand efter ett tag(då menar jag musiken) för när sången kommer in blir det mycket bättre. Som ett tyngre R.E.M. eller något i den stilen. (FEM) 5/11-04

COWBOY SRUFER-ZIHUATENEJO(CD-SINGEL-SEEDLESS RECORDS) I don´t really know how this record came to my place but here it is now. This music shall obvisiously be the soundtrack to some movie. In the beginning of the record there is harmonica and some instrumental music and that´s nothing for me it feels like even if it grows a little after a while(and then I mean the music) because when the  vocals comes in it´s so much better. As a heavier R.E.M. or something in that style.(FIVE) 5/11-04