COURSE OF FATE-MINDWEAVER(CD-ROCK OF ANGELS ROAR2005DIGI)

 

Inledningsvis tycker jag nästan att det låter som om Freddie Wadling sjunger i gruppen i låten There is someone watching. När sedan musiken sätter igång låter det som om det är riktigt bra musiker vi snackar om här. Lite symfoniskt och pampigt tycker jag men det ligger i hårdrocksfacket och sångaren fortsätter ha drag av Freddie tillsammans med Wayne Hussey i de lugnare partierna och det lyfter hela skivan tycker jag. Jag gillar det här för det är musik som faktiskt ger mig något trots att det inte är punk eller något sådant. Jag kan vara lite svag ibland för den här typen av lite pampigare hård musik och jag tycker att det i vilket fall inte behöver vara så att bara för att man är inne i punksvängen går all annan musik bort. Men visst jag tror kanske inte att ni som bara är inne på punk/hardcore kommer att gilla detta. Men har ni en vidare syn på musik och kan ta till er annat så tror jag ni kan uppskatta denna hårda musik. 26/3-2020


*******

COURSE OF FATE-MINDWEAVER(CD-ROCK OF ANGELS ROAR2005DIGI)

Initially, I almost think it sounds like Freddie Wadling is singing in the group in the song There is someone watching. When the music starts then after that it sounds like it is really good musicans we talk about here. A bit symphonic and pompous I think, but it is in the hard rock style and the singer continues to have Freddie sound with Wayne Hussey in the quieter parties and it lifts the whole record I think. I like this because it's music that actually gives me something even though it's not punk or anything like that. I can be a little weak at times for this kind of a little pompier hard music and I think that in any case it doesn't have to be that just because you're inside the punkstyle, all other music goes away. But surely I may not think that you who are just into punk / hardcore not will like this. But if you have a wider view of music and can take you to something else, I think you can appreciate this loud music. 26/3-2020