COURETTES-WE ARE THE COURETTES(CD-SOUND OF SUBTERRANIA 168/BITE IT PROMOTION)

 

En duo med gitarr och trumma. Det har vi hört förut och just denna duo kommer från Danmark. Det är en riktigt go musik vi får höra och deras distade musik mixad med 60-talsrock är superb. Flavia sjunger som en ängel och man tänker tillbaka på 60-talet likaväl som man tänker tillbaka till den tidiga punken men just hennes röst lyser 60-tal. Men jag älskar verkligen deras stökiga sound som de får till trots så man behöver inte så många instrument för att låta mycket om man säger så för de lyckas verkligen få till ett sound som låter mycket trots avsaknaden av en hel del instrument. Det är inte bara charmigt utan det är en jävligt bra skiva och jag tror säkert att ni som gillar Sonics, 60-tals-punk och tidig punk kommer att gilla detta. 6/2-2018


*******

COURETTES-WE ARE THE COURETTES(CD-SOUND OF SUBTERRANIA 168/BITE IT PROMOTION)

A duo with guitar and drum. We've heard that before and just this duo comes from Denmark. It's a really good music we'll hear and their distorted music mixed with 60's rock is superb. Flavia sings like an angel and you think back in the 1960s as well as thinking back to the early punk, but just her voice shines the 60's. But I really love their messy sound as they get in, even though you do not need so many instruments to sound a lot if you say so because they really succeed in getting a sound that sounds a lot despite the lack of a lot of instruments. It's not just charming but it's a damn good disc and I'm sure you like those who like Sonics, 60's punk and early punk will like this. 6/2-2018