COTZRAIZ-FEHLPRESSUNG(CD--SUNNY BASTARDS SBCD083)

Love Cotzrock, hate fascism är deras devis tydligen och det är ju svårt att inte göra det. Älska dem alltså. Punk och tyska texter…ni vet vad det brukar innebära. 21 låtar med snabb punkrock såhär på morgonen är väl aldrig fel? Det blandas mellan tuffare saker och lite mer rytmiska som snabb(ska) punklåten Ohne Ruckfahrkarte till exempel. Alla låtar har potential att bli något riktigt stort men då menar jag kanske inte på MTV precis utan mer på en punkkanal nära dig. Det är medryckande som bara den och man vill bara sjunga med även om man inte förstår så mycket av de sjunger om. Det känns som om de verkligen menar mycket med sin musik och att de verkligen brinner för punkrock och dessa normer och ideal…det gör ju jag med så därför känns det naturligt att säga att det här bandet borde alla kolla in. 13/8-2014

********

COTZRAIZ-FEHLPRESSUNG(CD--SUNNY BASTARDS SBCD083)

Love Cotzrock, hate fascism is their motto apparently, and it's hard not to do it. Love them thus. Punk and German texts ... you know what that usually means. 21 songs with fast punk rock like this in the morning is never wrong? There are mixed between tougher stuff and a bit more rhythmic as fast (ska) punksong Ohne Ruckfahrkarte for example. All songs have the potential to be something really big but I mean maybe not on MTV but just more of a punk channel near you. It's catchy like crazy and you just want to sing along even if you do not understand so much of the singing about. It feels as if they really mean a lot with their music and that they are really passionate about punk rock, and these standards and ideals ... which makes the I with so therefore it feels natural to say that this band should all check out. 13/8-2014