COSTANZA-SERENITY NOW(CD)

Med ett omslag som är en travesti på ett Dischargeomslag så ger oss Costanza denna skiva. Musikaliskt kanske det inte riktigt är Discharge-travesti men det är inte så långt ifrån den gruppen såklart. För det är självklart någon slags av hardcore/d-beat men här handlar inte texterna om krig kan jag tänka utan om mer världsliga ting. Men fort går det i alla fall och det är egentligen ganska OK musik men jag vill att punk skall tas på fullaste allvar och därför det lägre betyget trots att musiken ibland tilltalar mig.  Så är ni intresserade av nån blandning av hardcore-grind-d-beat så är det kanske något för er. 8/12-2014

******

COSTANZA-SERENITY NOW(CD)

With a cover that is a travesty of a Dischargecover so gives us Costanza this disc. Musically, maybe it is not really Discharge-travesty but it is not so far away from the group, of course. For it is obviously some kind of hardcore / d-beat but this is not the lyrics about war, I think, but about more mundane matters. But fast does it anyway, and it's really pretty OK music but I want to point to be taken seriously and therefore the lower grade even though the music sometimes appeals to me. So are you interested in someone mixture of hardcore grind-d-beat, it's maybe something for you. 8/12-2014