CORTINAS-PUNK ROCK ANTHOLOGY(CD-ANAGRAM CDPUNK158/CHERRY RED)

Nick Sheppard är den i den här gruppen som fortsatte med musiken och spelade med i Clash på deras Cut the Crap. Annars älskar jag sådana här samlingar där man samlar ihop allt som en grupp har gjort nästan och Cortinas gjorde två singlar som har satt stora spår i punkhistorien med och framförallt då Fascist Dictator/Television families som båda låtarna är ypperliga exempel på hur bra 77-punk skall spelas. De började som många andra tidiga punkband som ett R´nB-band men efter att ha sett Ramones så var det punk som gällde. Med på den här skivan är också en John Peel session och deras underskattade LP på CBS True Tromance som är ett riktigt bra tidigt punkalbum. Det finns inte så många skivare en punkare måste ha men detta CD-album är en skiva som alla punkare måste ha. 9/12-2010

*********

CORTINAS-PUNK ROCK ANTHOLOGY(CD-ANAGRAM CDPUNK158/CHERRY RED)

Nick Sheppard is the one in this group which continued with the music and he was playing in Clash during Cit The Crap-time. Otherwise I really love compilations like this there you gathers all the things a group have done almost and Cortinas did two singles which have put a big trace in the punkhistory and most of all then the single Fascist Dictator/Television families there both songs are fucking good examples on how good 77-punk should be played. They started as many other early punkbands as a R ´n ´B band but after have seen Ramones so was it punk which was the thing. But on this record there is also a John Peel Session and their underestimated LP on CBS True Romance which is an early really good punkalbum. There isn´t so many album that a punk must have but this CD-album is a record that all punks must have. 9/12-2010