CORNFLAMES-THE FAREWELL DRIVE(CD-FUNTIME FUN PROD 2003-24-04) Ett lysande bandnamn först och främst. Roligt och fyndigt.  Poppig punkrock är vad Cornflames ger oss och det är ganska trevligt att lyssna till. Musikaliskt och melodiskt som bara den och det är alltid trevligt att få lyssna till musiker som leker fram musiken. Som en blandning av Weezer och ett emoband drar sig Cornflames framåt och låter oss njuta av deras musik. Många lugna partier som faktiskt höjer musiken ganska mycket. En grupp som skulle passa in på Revelation Records eller något sådant.(SJU) 27/10-03

CORNFLAMES-THE FAREWELL DRIVE(CD-FUNTIME FUN PROD 2003-24-04) A glittering bandname in the first place. Funny and really fresh. Poppy punkrock is what Cornflames gives us and it´s really nice to listen to them. Musically and melodic as hell and it´s always nice to listen to musicans which plays foreward the music. As a mix of  of Weezer and emobands comes Cornflames foreward and let us enjoy their music. Many calm things in the music raise it a little or really much.   A group which could suit in on revelation Records or something like that.(SEVEN) 27/10-03