CORBILLARD-ENFONCER LE CLOU(CD-PR 020)

Tittar man på bilder och låttitlar på skivan och på hur de ser ut i gruppen och hur omslaget ser ut då kan jag tänka mig att detta är horrorpunk på franska men vi får väl se. Där hade jag lite fel måste jag säga för detta är inte horrorpunk utan det är nog mer åt USHC-hållet med lite screamoinfluenser eller hur man skall beskriva det. Det går fort väldigt ofta och de har mycket bra melodier…det måste jag säga. Jag tycker det är svårt att tänka om när jag var så säker på att det skulle vara fransksjungen horrorpunk och istället var jag ”tvungen” att lyssna till denna skiva vilken var en riktig pärla måste jag säga. För sådan här snabbspelad musik med så mycket melodier var det länge sedan jag hörda och Corbillard har ett sound som man har hört förr men ändå så eget tack vare franskan. 14/1-2015

*******

CORBILLARD-ENFONCER LE CLOU(CD-PR 020)

Looking at the pictures and song titles on the disc and what they look like in the group and how the cover looks then I can imagine that this is horrorpunk in French but we'll see. There I had a little bit wrong, I must say this is not horrorpunk but it's probably more to USHC-direction with little screamoinfluences or how to describe it. It goes very fast and they have very good melodies ... I must say. I find it hard to think about when I was so sure it would be French sung horrorpunk and instead I was "forced" to listen to this disc which was a real gem, I must say. For such a fast-paced music with so much melodies was a long time since I heard and Corbillard has a sound that you've heard before but still so own thanks to the French. 14/1-2015