COR-LIEBER TOT ALS SKLAVE(CD)

COR är inte bara ett band, det är en livsstil står det på deras skiva. Kanske det men det är ju musiken som jag hör. Jag brukar ju lyssna mycket på tysk musik och jag brukar ju gilla det. Det brukar ju vara mest punkrock på tyska som är min grej och det är ju inte riktigt detta. Visst finns här punkinfluenser såklart men det stora kommer nog från metal eller rättare sagt från band som låter ungefär som Therapy? och den typen av band. Ni vet ganska tung musik men som ändå har punkens fart och det gillar jag mycket. COR har ett lite annat sound såklart eftersom de sjunger på tyska och det gör ju att musiken låter lite styggare på något sätt. Men det är något jag välkomnar mycket och deras tuffa punkstil låter verkligen som något jag kan gilla i längden. Melodier saknas ju självklart inte heller och det är ju musik som man kan digga loss till eller träna till som jag gör precis nu och jag måste säga att det blir riktigt lättränat faktiskt när man lyssnar till COR. 4/5-2015

*******

COR-LIEBER TOT ALS SKLAVE(CD)

COR is not just a band, it's a lifestyle, it is on their plate. Perhaps it but it's the music that I hear. I usually supposed to listen to a lot of German music and I usually supposed to like it. It usually supposed to be the most punk rock in German which is my thing and it's not really that. Certainly there this punk influences, of course, but the big thing probably comes from metal or rather from the band that sounds like Therapy? and the type of bands. You know quite heavy music but still punk speed and I like that a lot. COR has a slightly different sound, of course, because they sing in German, and so does the music sound a bit nastier in some way. But there is something I very much welcome and their tough punk style really sounds like something I can like in the long run. Melodies are missing the obvious does not and it's music that you can boogie to or workout to which I'm doing right now and I must say it gets really to workout to in fact, when you listen to the COR. 4/5-2015