COPYRIGHT CHAOS-APPETITE FOR INTOXICATION(CD-STEP 1 RECORDS STEPCD 170) Gruppen verkar gilla alkohol och texterna är väldigt blandade. Blandat  är också deras utseende men det väsentliga är att de ser väldigt punkiga ut. Ganska primitiv punk faktiskt och jag är ganska överraskad över att de fått ett kontrakt med Step 1 Records.  Inte för att de är dåliga men det känns som om de borde kanske gett ut någon mer demo innan den här skivan släpptes. Nej, jag skojade bara för Copyright Chaos är ganska trevliga att lyssna till även om de har ett sound som är svårbeskrivbart men visst har hardcore/punk/grindcore grupper influerat CC. Det går fort och sångaren skriker ut sin ilska och helt klart är ni anhängare av aggropunk vinnarna här.(SJU) 5/9-06

COPYRIGHT CHAOS-APPETITE FOR INTOXICATION(CD-STEP 1 RECORDS STEPCD 170) The group seems to like alcohol and the lyrics are very varied. Varied is also their look but the most important is that they look really punky. Really primitive punk actually and I´m really surprised that they have got a contract with Step 1 Records. Not so that they´re bad or so but it feels like if they have should put out some more demo before this record. No, I was only joking because Copyright Chaos is really nice to listen to even if they have a sound which is hard to describe but sure they have hardcore/punk/grindcore-influences. It goes fast and the singer shouts out his anger and really obvious is that you who like aggropunk is the winners here.(SEVEN) 5/9-06