COPYCATS-AN IDEA DIED(CCATS RECORDS)

Tre killar träffas, bildar ett band och låter som bara den…Detta kan stämma in på Copycats och hur det låter sedan..Det kan låta på detta härliga vis när de träffas. De har tagit en hel del från den tidiga punken och då menar jag Thunders, New York Dolls, 60-talssound och så har de blandat detta till ett sound som låter som detta och det blir väldigt kul sound. Låter sådär gott farligt på något sätt utan att på något sätt spela fort, hårt eller något annat i den stilen utan här handlar det bara om rå energi och kärlek till rock n roll och tidig punk. Hives är en grupp jag tänker på också när jag hör Copycats. Jag gillar detta riktigt mycket för det är kul när band hittar en egen väg i musiken utan att på något sätt låta konstigt...24/12-2014

*******

COPYCATS-AN IDEA DIED(CCATS RECORDS)

Three guys get together, form a band and sounds like just the ... This might match Copycats and how it sounds then..It may sound at this lovely way when they meet. They have taken a lot from the early punk and I mean Thunders, New York Dolls, 60's sound and they have mixed this to a sound that sounds like this and it gets very fun sounds. Sounds like that plenty dangerous in any way without in any way to play fast, hard or anything like that, but here it's all about raw energy and love of rock'n'roll and early punk. Hives are a group I think also when I hear Copycats. I like this quite a lot of it is fun when bands find their own way in music without in any way sound strange ... 24/12-2014