CONVERTIBLE-HOLST GATE II(NOISE APEAL NOISE 89)

 

Jag var helt ute här får jag fick för mig att det var thrashmetal men det är det ju inte. En mer tillbakalutad stil och en modernare Elton John inledningsvis. Men det är tidigt på morgonen så det passer egentligen ypperligt att lyssna till just nu när klockan är runt sju ungefär. Det är snygg musik som man kanske inte sätter på på en fest när man vill att alla ska dansa men kanske när festen börjar gå mot efterfest och man städar efter den. För en låt som Shadow Scene Revisited och Forever är små hitlptar i sig själva och bli inte förvånade om ni kommer att höra den här och där. Skivan växer hela tiden och jag gillar det tillbakalutade soundet på något sätt och gillar ni Waterboys, Coldplay, Weeping Willows och då förstår ni nog ungefär vilken typ av musik det handlar om? Så varför inte vidga era vyer punkjävlar😉 och lyssna på något riktigt vackert? 17/11-2020


******

CONVERTIBLE-HOLST GATE II(NOISE APEAL NOISE 89)

I was completely out here, I got the impression that it was thrash metal, but it is not. A more laid-back style and a more modern Elton John initially. But it's early in the morning so it's really great to listen to right now when it's around seven o'clock or so. It's nice music that you may not put on at a party when you want everyone to dance, but maybe when the party starts towards the after party and you clean up after it. For a song like Shadow Scene Revisited and Forver is  small hitsongs in itself and do not be surprised if you will hear it here and there. The album is growing all the time and I like the laid-back sound in some way and do you like Waterboys, Coldplay, Weeping Willows and then you probably understand about what kind of music it is about? So why not broaden your views punk bastards😉 and listen to something really beautiful? 17/11-2020