CONVERGE-YOU FAIL ME(CD-EPITAPH 6715-2) Converge är verkligen inget band som kommer att komma upp på topplistorna för den här typen av hardcore med mycket vändingar i musiken är inget för den breda publiken. Musikaliskt finns här influenser både från Neurosis och Refused och ni förstår av detta att det handlar om en ganska hård musik som Converge spelar. Svårt att få riktigt grepp om musiken för den här typen av musik som stökar runt är ju helt klart ganska go att lyssna till och man får ut alla negativa känslor med hjälp av en sådan här skiva.  Så därför råder jag er alla som har depressiva tankar att få ut alla dessa med hjälp av Converge, tro mig det hjälper.(SJU) 6/9-04

CONVERGE-YOU FAIL ME(CD-EPITAPH 6715-2)  Converge is really a band which really don´t do music which will hit the charts because this style of hardcore with much turnarounds in the music isn´t anything for the broad audience. Musically there´s influences both from Neurosis and Refsued and you can understand that this is really hard music which Converge plays. It´s difficult to get a grip about the music because this type of music which mess around  a lot it´s really good to listen to and then you get about all negative feelings with the help of a record like this. So therefore I say to you all with depressive thoughts, let Converge help you out with them, Believe me, it helps.(SEVEN) 6/9-04
CONVERGE-JANE DOE(CD-EQUAL VISION EVR 61/BORDER) Visst, omslaget är snyggt och jag gillar konceptet med tuff musik. Men Converge har fått det lite om bakfoten tycker jag. De spelar fort och det är ju alltid trevligt men deras sångare har en lite överdriven stil i sitt sjungande. Det är mera skrik än sång och det är ju ingen lyckad blandning. Det blir lite väl mycket av det goda. Mest huvudvärksframkallande.(SEX) 18/12-01 CONVERGE-JANE DOE(CD-EQUAL VISION EVR 61/BORDER) Yeah, the cover is very nice and I like the concept with hard music. But Converge have got the whole thing aroudn their backfoot. They play fast and that´s always nice but their singer have a very overdriven style in his singing. It´s more shouting than it´s singing and that´s no good combination. It´s too much of the good or worse thing. It gives me headache(SIX)18/12-01