CONTROLE-TEMPOS DE GUERRA(MINI-CD)

Jag tror att detta är brasiliansk hardcore och då brukar vi få höra kvalitativa saker. Låtarna sjungs på hemspråk och jag tycker att portugisiska är ett bra språk att använda till hardcore.   Skivan börjar med någon slags klockringning och det låter lite domedagsmässigt överlag. När man som första låt efter det har en låt som heter Emergencia så blir det fara å färde. De låter väldigt arga och det passar ypperligt in med deras ilska i en musik som den här. Det låter mycket trovärdigt att vara såhär arg när man spelar musik likt denna och hardcore skall låta på detta vis. Lite svårt att säga vad de låter som men jag kan väl säga att det är hardcore med små metalinfluenser. 16/12-2014

*******

CONTROLE-TEMPOS DE GUERRA(MINI-CD)

I think this is Brazilian hardcore and we usually hear qualitative things. The songs are sung in native language and I think that Portuguese is a good language to use to hardcore. The disc starts with some kind of bell ringing and it sounds a bit doomsday terms overall. When the first song after it has a song called Emergencia it will be danger lurks. They sound very angry and it goes perfectly in with their anger in a music like this. It sounds very believable to be this angry when playing music like this and hardcore will raise in this way. A little hard to say what they sound like, but I can say that it's hardcore with small metal influences. 16/12-2014